Home

Norsk veps

Norsk veps, årevingeart i familien stikkeveps. Arbeiderne er 11-14 mm lange, dronningen 15-18 mm, og begge er typisk vepsefarget i gult og svart, men ofte rødfarget på bakkroppens fremre sider. Arten er vår vanligste stikkeveps og er utbredt over hele landet fra kysten til høyfjellet. Bolet er kuleformet og henger vanligvis i trær, busker, husmøner o.a., men over tregrensen ligger. De har i liten grad inntatt akvatiske miljøer, men det finnes parasittiske veps både i ferskvann og i saltvann. I Norge er det registrert drøye 4 100 vepsearter fordelt på 58 familier, og det er anslått at det reelle antallet norske arter kan være over 8 000 Stikkeveps er en insektfamilie i ordenen årevinger. Det er kjent omtrent 100 arter i verden, hvorav 13 er fra Norge. Størst er geithams, en art som hadde vært antatt utryddet 95 år i Norge, da den ble gjenfunnet i 2007 i Eidskog i Hedmark. Vepser (tidligere årevinger) (Hymenoptera) utgjør en orden innen insektene og inkluderer trolig over 600 000 arter, hvorav mer enn 146 000 er beskrevet og trolig flere enn 8 000 lever i Norge. Noen av de mest kjente gruppene innen ordenen er maur, humler, bier og stikkvepser.Mange av artene spiller en viktig rolle i bestøvingen (pollinering) av planter Veps kan derimot være både innpåslitne og plagsomme for oss mennesker. Om våren er vepsen opptatt av å bygge rede og passe larver, mens den tidlig på høsten er mer opptatt av å spise og jakte etter sukkerholdig næring. I den perioden kan vepsen være ekstra plagsom

Mens mange biearter er utrydningstruede, klarer vepsen seg bedre. Europas største veps, geithamsen, er den eneste stikkevepsen på rødlisten. Man antok at den var helt utryddet i Norge, inntil den ble observert på Østlandet i 2007 og 2008. Antakelig har vepsen vært helt borte fra norsk natur i nesten 100 år. Nå reetablerer den seg Det norske navnet på gigantvepsen har vi fått Danmark. Men danskene kaller alle veps for gedehams. Vår geithams kaller danskene Stor gedehams. Første ledd i navnet har opphav i det norrøne geitungr - svenskene kaller fortsatt vepsene sine for getinger. Bakgrunnen er antakelig at de bøyde antennene kan minne om bukkehorn Dermed kan vi forvente en heftig vepsesesong, men nå er det ikke bare vanlig veps vi bør bekymre oss for. Nå har nemlig geithamsen kommet tilbake etter nesten hundre år borte fra norsk fauna. - Geithamsen er både iøynefallende og fryktinngytende, forteller insektekspert Torstein Kvamme ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Ikke sintere enn andre veps - Geithamsene er rovdyr, men også generalister. De spiser trolig det de kommer over, også andre veps, bier og humler, forteller Kvamme. Til tross for sin størrelse er ikke geithamsen spesielt aggressiv. Det kan likevel være lurt å holde en viss avstand Veps er en orden av insekter som også kalles årevinger. I dagligtale brukes veps om individer av insektfamilien stikkeveps. . Store norske leksikon Logg inn. veps Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk

Etter vepsen først ble obsertvert i Østfold, - De første obersvasjonene i Norge ble gjort i 2007, og den har spredt seg utover hele sitt norske utbredelsesområde på elleve år Murervepser eller leirvepser (Eumeninae) hører til stikkvepsene.De er solitære veps som lever enslige og ikke danner sosiale samfunn, slik mange andre stikkveps gjør. Hunnene har stikkebrodd, stikket er omtrent som hos stikkevepser Veps, bie eller blomsterflue. De ser like ut, Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål

norsk veps - Store norske leksiko

Veps som skadedyr. Veps er et gult og svart insekt med seks ben og fire vinger. Insektet har en tydelig innsnøring mellom over- og underkroppen, og formen ligner en C. Størrelsen på en norsk veps varierer. Likevel er den gjennomsnittlige dronningen vanligvis 15-19 mm lang, mens arbeiderne er noe mindre, 12-15 mm lange Vepsen er også er med på å bestøve blomstene, men den har ikke den samme nyttefunksjonen som bier og humler. Siden veps kan være en plage, spesielt om man har barn eller er allergisk mot stikk, så kan det være lurt å fjerne vepsebol i nærheten av der man oppholder seg daglig, men det ikke er noen vits i å fjerne alle vepsebol hvis det i utgangspunktet ikke oppleves som noe problem Hva er vepsen egentlig? Norsk veps, dolichovespula norwegica, er utbredt i hele Eruopa. Her hjemme finnes den over hele landet, og er en av de vanligste norske stikkvepsene. Den varierer i størelse, og dronningen er 15-19 millimeter lang. Arbeiderne er 12.5 millimeter lange. Veps er rovdyr, og lever av andre, mindre dyr, ofte larver og insekter

Vepser - Artsdatabanke

stikkeveps - Store norske leksiko

 1. Veps: Bekjempelsen må normalt rettes direkte på bolet. Skadedyrfirmaer, som oss, har erfaring og utstyr, som gjør at det normalt ikke er nødvendig å åpne veggen
 2. Saksisk veps, årevingeart i familien stikkeveps. Den ligner norsk veps, men har aldri rødt foran på bakkroppen, og hårene på brystets sider er hvite, ikke svarte. Arten er vanlig i sørlige halvdel av Sør-Norge, to funn fra Troms er usikre. Bolene anlegges oftest i bygninger som loft, uthus, i vegger eller under takmøner.
 3. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner
 4. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll Skadedyr Hygiene Trygg Mat Radon Fuglesikring Kakerlakk Veggedyr Håndhygiene Døgnvakt Norge landsdekkende skadedyrfirm
 5. Oversettelsen av ordet veps mellom norsk, engelsk, spansk og svens
 6. Norges veps - maur, humler, bier Veps omfatter hele ordenen Hymenoptera. Det betyr at vi her finner insekter som maur, humler, bier, planteveps og snylteveps. Når det gjelder norske veps er hullene i våre kunnskaper mange og store, og vi har derfor valgt å starte opp med maurene, - en insektgruppe som interesserer og fascinerer mange
 7. Insektordenen vepser eller årevinger omfatter kjente grupper som maur, humler, bier og stikkevepser. De fleste artene i ordenen tilhører likevel små parasittiske grupper. Fra Norge er det nå kjent ca. 5000 arter av vepser, men det egentlige antallet er anslått til godt over 8000 arter. I arbeidet med Rødlista for vepser i 2015 er 954 arter av plantevepser og broddvepser vurdert, og av.

Vepser - Wikipedi

Både humlene og biene er «veps» - Av ca. 2000kjente biearter i Europa er ca. 10 prosent truet. Det betyr at hver tiende villbieart kan forsvinne om utviklingen fortsetter, sier Snorre Henriksen som er prosjektleder for den norske rødlisten som utgis av Artsdatabanken Men om du tenker på honningbier kontra våre norske stikkveps som jordveps, tysk veps, norsk veps, rød veps o.s.v. så er det noen påfallende forskjeller. Honningbiene har pels. Det er praktisk og nyttig når de skal samle blomsterstøv (pollen) samt å bedre isolasjonen. Vepsen ser hårløs ut, og har ikke så mange eller så lange hår Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.Ønsker du søkeresultater med egen URL? Bruk denne siden for rødlistesø

Norsk Zoologisk Forening Sørlandsavdelingen Artsobservasjoner. Pattedyr amfibier Reptiler. fredag 17. september 2010. Solitære veps - Graveveps Av graveveps finnes det rundt 100 arter i Norge. Det kreves bedre litteratur for å kunne være sikker på artsbestemmelsen enn ei generell insektbok Norsk veps varierer i størrelsen og dronningen er mellom 15-19 millimeter lang. Arbeidere er 12-15 millimeter lange. Fargene er typiske for stikkvepser, gult og svart

I Norge er det norsk veps, tysk veps,og jordveps som er de mest aggressive og har i tillegg ganske smertefulle stikk. Ut over høsten slutter dronningen å legge egg, noe som gjør at arbeiderne i stedet for å mate larver drar ut på jakt etter mat Antallet oppdagede råteskader på norske boliger økte skarpt i første halvår. - Koronapandemien må ta litt av skylden, sier skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring. Kan viruspandemien som herjer kloden være en del av forklaringen på hvorfor antall meldte råteskader i Norge skyter i været Stikkvepsene eller vepsefamilien (Vespidae) (kan skrives både veps og hveps på riksmål) er insekter som tilhører ordenen vepser (Hymenoptera). Underfamiliene Vespinae og Polistinae omfatter stort sett arter som lever i sosiale samfunn ().Gruppen stikkvepser har blitt inndelt litt ulikt. Noen inkluderer også vepser som lever enslig (solitære vepser), som underfamilien murervepser (Eumeninae) Norge har et rikt mangfold av bier. Hele 208 arter er påvist hos oss. Av disse er honningbia én art, mens humlene utgjør 35 arter. De resterende 172 arter er ulike grupper av villbier fordelt på 6 ulike familier. Biene er egentlig en form for planteetende veps. De tilhører insektordenen veps og er nær beslektet med stikkeveps og maur

Veps Enklest å løse problemet tidli

Vepsen. Den flyvende giftcocktailen - Aftenposte

 1. Hvordan bli kvitt veps? Slik lager du en vepsefelle. Er du ekstra mye plaget, bør du vurdere å fjerne vepsebolet. VEPSEFELLE KLAR: Plassér vepsefella litt bort fra der du sitter, så unngår du at den surrer rundt deg. Det søte innholdet vil tiltrekke seg vepsen, som svømmer oppi og drukner. Foto: BERIT B. NJARGA Vis me
 2. under hele live-sendingen. Jeg snakket konsentrert inn i kameraet og prøvde å late som.
 3. ner. For gratis
 4. Problemer med Veps? PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har lang erfaring med å forebygge og bekjempe skadedyr. Klikk her for en uforpliktende og gratis befaring
 5. - Stikkeveps fyller en svært viktig rolle i naturen som pollinatorer og rovdyr som kan holde nede bestander av andre insekter, sier Frode Ødegaard, vitenskapelig rådgiver ved Norsk institutt for naturforskning til Dinside. For noen er den dødelig. Kommer det veps, anbefaler han å være rolig og heller studere vepsen enn å vifte den bort
 6. Oversettelse for 'veps' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis
 7. Norsk rødliste for naturtyper Naturtyper som har risiko for å gå tapt fra Norge; English ; Takson; Vepser Hymenoptera. Vepser Hymenoptera. Orden i vepser årevinger ; Nynorsk; vepsar.

Arnstein Staverløkk ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), som blant annet har fremmede arter og parasittiske veps som kunnskapsområder, ble stukket av en geithams først gang han så en. Norsk; Vepsen av Inger Hagerup | Analyse [1] Oppbygging. Videre skal vi ta for oss oppbyggingen av «Vepsen». Når du ser på komposisjonen av Inger Hagerups dikt, skal du se på hvordan diktet er bygget opp. Antall strofer, verselinjer og rim er elementer i «Vepsen» det er verdt å legge merke til Levevis. Jordveps er predatorer (rovdyr) og lever av andre mindre dyr, ofte larver til insekt som lever i vegetasjonen.Dersom byttet har bein eller vinger, fjernes disse med de kraftige kjevene. Larvene blir matet med en blanding av byttedyr, nektar og spytt. Både jordveps og tysk veps danner kjempestore svermer og bygger store bol, og kan ha opptil 20 000 celler Den tilhører samme slekt som vår norske geithams, og kan bli diger. Arbeiderne blir 2,4 - 4,5 cm lange, mens dronningene blir opptil 5,5 cm. På tempen av 2019 ble den observert i USA for aller. Gruppen veps, også kalt årevinger, er en samlebetegnelse for veps, humler, bier og maur. Av landets 8000 vepsearter er 200 bier, et trettitall humler og nesten 60 maur. Resten er veps av et eller annet slag. 4200 er kjent, 3500 er ukjent. Gruppen fluer, også kalt tovinger, er en samlebetegnelse for fluer og mygg. Det fins 7000 fluearter i Norge

Norsk Legg til dem som du liker . norsk - tysk oversetter. For tiden oversetter vi fra norsk til 44 ulike språk. Tekst fra. norsk. Oversett til. tysk. Oversettelsene er det som tar seg av. Oversettelse av ordet veps fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk Greit å drepe veps? Mange lurer kanskje på om det er greit å ta livet av veps, siden det anbefales å verne om humler eller bier. Rådgiver Torstein Kvamme ved Norsk institutt for bioøkonomi påpeker at det ikke er noen vits i å fjerne alle vepsebol i området, men han skjønner at man ønsker å bli kvitt det hvis det er et i nærheten veps oversettelse i ordboken norsk bokmål - kurdisk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Monstervepsen er tilbake i Norge - Forskning

Veps kan gnage litt på treverket, men gjør ingen reell skade på bygninger. Vi opplever noen ganger at veps har gnaget seg gjennom fuktskadde vegger, for deretter å flomme inn i rommene. Det samme kan skje når folk tetter inngangene til vepsen utvendig. Det eneste som skjer da, er at vepsen forsøker å finne nye utganger veps oversettelse i ordboken norsk bokmål - svensk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Japansk kjempeveps, Vespa mandarinia, er en asiatisk art - den største av alle - i familien stikkeveps.Den tilhører samme slekt som vår norske geithams (V.crabro) og minner om denne i levevis.Underarten Vespa mandarinia japonica hører hjemme i Japa Veps etablerer et nytt samfunn på våren ved at en overvintrende dronning begynner å bygge et nytt bol. Dette konstrueres av vedceller som gnages løs fra trevoverflater. Fordi treverk som har en overflatisk nedbrytning av svertesopp (hovedsakelig hussvertemugg, Aureobasidium pullulans) er mykere enn friskt treverk, foretrekker vepsen dette snu oversettelse i ordboken norsk bokmål - Veps på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Monstervepsen tilbake i Norge Huseiern

Det norske selskapet Prox Dynamics står bak nanodronen «Black Hornet», en bitte liten mikro-drone som summer som en veps og brukes av militæret over hele verden. Prox Dynamics, som nå er oppkjøpt av det amerikanske selskapet FLIR, har utviklet den nærmest usynlige dronen. Den lages på Eggemoen ved Hønefoss. På museu venstre oversettelse i ordboken norsk bokmål - Veps på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk veps på svensk. Vi har én oversettelse av veps i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Geithams - vår største veps tilbake etter nesten 100 år

 1. Vepsen så jeg ikke noe mer til den maitirsdagen en gang på åttitallet, men jeg har møtt andre vepser i mitt liv. På engelsk heter det wasp, og på tysk heter det Wespe. Wesp sier nederlenderne. På spansk heter det avispa. Det italienske ordet for veps kan de fleste av oss fordi italienerne har døpt et av sine mest kjent scootermerker for.
 2. Geithamsens levevis er typisk for stikkveps. Vi bruker cookies for å kunne gi deg en best mulig opplevelse på hussoppen.no, til analyseformål, annonser og for å forbedre nettsidene
 3. Om du plages av vepsen bør du vurdere å ta grep nå. Jordvepsen er blant de to mest vanlige her i Norge. Dette er en hann-veps, som kjennes igjen på lange, bøyde følehorn
 4. Norsk institutt for naturforskning har kartlagt og DNA-strekkodet parasittiske vepser (Proctotrupoidea, Diaprioidea og Chrysidoidea) i et vidt utvalg av skogstyper. Veps har blitt fanget inn fra skoger i alle deler av landet, og dette har gitt mye ny kunnskap om arts-habitatrelasjoner
Jordveps – Wikipedia

veps - Store norske leksiko

 1. - Det beste rådet er å forholde seg rolig og leve som normalt. Når bestanden er på topp og det er mange bol i nærheten, kan det bli ekstremt mange veps. Da er det å anbefale å spise middagen innendørs i stedet for på verandaen, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 2. Snylteveps tilhører ordenen veps (Hymenoptera) som tidligere ble kalt årevinger.På verdensbasis finnes det trolig om lag 30 000 arter veps, og i følge Lars Ove Hansen ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er det til nå registrert rundt 4 400 arter veps i Norge
 3. På bildet til venstre ser du et enormt vepsebol som PELIAS Norsk Skadedyrkontroll fikk i oppdrag å fjærne. Vepsebol er enklest å bekjempe om sommeren når det er aktivt. Hvis du har et samfunn av veps i veggen, er det viktig at du ikke forsøker å tette inngangene
 4. dre røde flekker på bakkroppen til tider
 5. Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) Norsk overvåkingssystem for stikke flere ganger. Noen sier at humlen brenner, men fakta er at stikk av humler, bier og veps vil oppleves ganske likt. Humlene er meget fredelige dyr, og de stikker derfor bare hvis de er.

veps på nynorsk. Vi har to oversettelser av veps i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale veps på bokmål. Vi har én oversettelse av veps i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.veps i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale veps på dansk. Vi har to oversettelser av veps i bokmål-dansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.veps i bokmål-dansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Norge: Vepsen. Vepsen ble registrert som forening i november 2011. Vepsen beskriver sitt formål som «å drive gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper.» Vi snakker altså her om en nyoppstartet norsk utgave av svenske Expo Milliard-suksessen «Black Hornet» er en bitte liten mikro-drone som summer som en veps og brukes av militæret over hele verden. Det er det norske selskapet Prox Dynamics, nå oppkjøpt av amerikanske FLIR, som har utviklet dronen som er nærmest usynlig, og kan brukes som speider i taktisk

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen. Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset Norges gresshopper er en presentasjon av de norske artene innen ordenen gresshopper (Orthoptera) og andre gresshoppe-lignende insekter (dvs. kakerlakker og saksedyr). For hver art vil det bli utarbeidet et faktaark som i tillegg til å beskrive arten (med fotografi), blant annet gir opplysninger om artens levested og utbredelse Kontakt oss. Vi kontakter deg så snart som mulig etter at vi har mottatt din henvendelse. Normalt vil vi komme tilbake til deg senest neste virkedag, men vi ber om forståelse for at det ved stor pågang kan ta noe lenger tid Språkleg har kvefsen, eller vepsen, same rot som scooteren Vespa, som heiter det same som veps i italiensk og latin.Legg merke til at to konsonantar har bytt plass i latinen. Slikt skjer rett som det er i språkhistoria, berre tenk på det norske geispa, som kjem av geip-sa.. Ikkje berre scooterar, men òg eitrande sinte menneske, blir jamførte med kvefs

veps, geithams Monstervepsen geithams sprer seg raskt i

Om Norsk Hussopp Forsikring. Norsk Hussopp Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på forsikring av råteskader og skadeinsekter. Dette er skader som ofte ikke inngår i standard hus- og hytteforsikring. Norsk Hussopp Forsikring har et salgssamarbeid med de fleste forsikringsaktørene i det norske markedet - Det kan bli veldig mye veps utover i august, i hvert fall i Sør- og Midt-Norge. Når det er så varmt, gir det veldig gode forhold for bolene, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NTB. Vepsen er en insektsfamilie med særlig store bestander i partallsår Inger Hilde Larsen var på campingplassen ved Helgesjøen i Eidskog i Hedmark da hun oppdaget den fryktinngytende vepsen. - Jeg skulle inn i forteltet for å hente noe. Da var den inne der.

Mens tausheten runger marsjerer høyreekstremister, noen av dem de samme høyreekstremister som PST advarer mot, rundt i gatene til støtte for en norsk minister, hennes politikk og retorikk. Økende trussel fra høyreekstrem Skulle et norsk barn lide samme skjebne, er det et nederlag for oss som samfunn som kan koste oss dyrt i fremtiden. Om vepsen. Vepsens formål er å bekjempe voldelige, totalitære og rasistiske bevegelser gjennom ord og avsløring. Mer om vepsen. Kontakt oss. redaksjon@vepsen.org Når vepsen bygger bol der, er det fordi det er et bra sted for et bol. Skal du ha slutt på bol-byggingen, bør du gjøre stedet mindre attraktivt for veps, sier Aagaard. Vepsens liv starter i bolet. Den arbeider hele sommeren med å bygge på huset sitt og produsere flest mulig veps. Et bol kan inneholde opptil flere tusen veps

Norsk: ·(insekt) Vanlig insekt med brodd, svarte og gule striper. (lat. Hymenoptera). Jeg satte meg på en veps ABS Skadedyrkontroll bekjemper skadedyr i hus, maur, kakerlakker, rotter, veps / vepsebol, duer . Ring gratis 800 83 002 hvis du har problemer med skadedy Veps Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning Forskerne i NINA har gjennom mai måned i år samlet inn observasjoner av veps over store deler av landet, og laget en prognose over hvor mange veps som vil summe rundt i sommer - Det kan bli veldig mye veps utover i august, i hvert fall i Sør- og Midt-Norge. Når det er så varmt, gir det veldig gode forhold for bolene, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NTB. Vepsen er en insektsfamilie med særlig store bestander i partallsår. De lever i stor grad av mindre insekter Stikk fra bier og veps gjør vondt, men er som regel ikke farlige for de aller fleste. Det avgis kun små mengder gift i et stikk, men dette kan være nok å gi ubehag på stikkstedet (for eksempel kløe, svie og lett hevelse) som går over etter en tid

Definisjon av veps i Online Dictionary. Betydningen av veps. Norsk oversettelse av veps. Oversettelser av veps. veps synonymer, veps antonymer. Informasjon om veps i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin flygende insekt med brodd bli stukket av en veps Vepsen.org. 7 252 liker dette. Vepsens formål er å drive gravende journalistikk om voldelige, rasistiske, totalitære eller hatefulle og antidemokratiske miljøer og grupper På bildet til venstre ser du et enormt vepsebol som PELIAS Norsk Skadedyrkontroll fikk i oppdrag å fjærne. Vepsebol er enklest å bekjempe om sommeren når det er aktivt Hvis du har et samfunn av veps i veggen, er det viktig at du ikke forsøker å tette inngangene Velkommen til en verden av sport og spenning! Norsk Rikstoto tilbyr spennende trav- og galoppspill i ansvarlige former hver eneste dag, og overskuddet på over en halv milliard går blant annet til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl Norsk Luftfartsmuseum skal berike ulike grupper i samfunnet med kunnskap, læring og opplevelse. Museet forvalter en unik samling gjenstander og fotografi fra norsk luftfartshistorie, og har bibliotek og arkiv.

Veps er vel den mest plagsomme insekten av dem alle. På sensommeren er den utrolig innpåsliten og aggressiv. Mens de fleste veps lager vepsebol over bakken, er det noen veps som lager bolet sitt i jorda. Disse stikkevepsene kalles jordveps på folkemunne Effektiv felle til bruk utendørs for å bli kvitt innpåslitne og plagsomme veps. Kan brukes overalt utendørs som f.eks. hager, gårdsplasser, terrasser, parker, lekeplasser og ved avfallshåndtering. Leveres komplett med en dose spesialsammensatt lokkemiddel som er uimotståelig for all veps. Lokkemiddelet blandes med vann i fellen

norsk; русский For personer med akutt insektallergi kan stikk fra veps eller bie være en meget alvorlig hendelse, og i enkelte tilfeller føre til allergisk sjokk. Normal hevelse. En normal og ufarlig reaksjon på giften fra veps er hevelse, kløe, rødme og varme - Det kan bli veldig mye veps utover i august, i hvert fall i Sør- og Midt-Norge. Når det er så varmt, gir det veldig gode forhold for bolene, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk.

Det norske navnet på monstervepsen er geithams. Navnet har vi fått fra Danmark. Danskene kaller alle veps for gedehams. (Foto: Kim Taylor / NTB scanpix) Hvorfor kom monstervepsen tilbake til Norge? Europas største stikkeveps forsvant fra landet vårt for 100 år siden Gigant-veps terroriserer turister i Frankrike (VG Nett) To nederlandske turister måtte på sykehus etter at de ble angrepet av asiatisk kjempeveps i Lot-et-Garonne i Frankrike Siden vepsen ikke har noe hjem lenger, søker den ut for å finne mat. Sukker og fett er favorittkosten til de små rovdyrene, forteller insektsforsker Frode Ødegaard fra NINA, Norsk institutt for naturforskni Ord: veps. Oversettelser, kryssord, synonymer, statistikker, gramatikk - dictionaries24.co

Murervepser - Wikipedi

Eksempeltekst faktatekst om vepsen. Tekstanalyse. Vis i tekste Ca. 3-4 ganger i året siste 10 år har eg hatt mareritt der ein veps kryper inn i øret mitt. Viss eg hører lyd som likner på veps våkner eg umiddelbart. Viss veps kjem inn i huset mitt er eg på maks beredskap til trugsmålet er eliminert. Hadde eg vore senator i Roma ville alle mine taler avslutta med For øvrig bør alle veps

Hva er vitsen med veps? - NRK Kultur og underholdnin

Blomsterfluer er en fluefamilie som kamuflerer seg ved å likne på enten humler, andre bier eller veps. Da tror andre dyr at fluen er farlig og holder seg unna. Dette trikset fungerer svært godt her i nord. Biefamilien fikk tildelt norsk førsteplass i pollinering mye på grunn av humlene Forfatter og journalist. Foreldre: Lektor Kasper Edvin Alnæs (1903-77) og frisør Inger Olsen (1901-74). Gift 1) 1961 med lærer Berit Larsen (24.9.1938-), datter av John Larsen og Oline Nordli, ekteskapet oppløst 1971; 2) 22.6.1973 med lektor Nina Schartum (28.6.1951-), datter av lege Stein Olaf Schartum (1919-77) og fysioterapeut Ellen Bergljot Bredesen (1924-) Veps kan gnage bort løs trefiber, Folkehelseinstituttet lager rapporten på grunnlag av antall bekjempelser norske skadedyrfirmaer utfører hvert år. Det kan forekomme mørketall The Veps language (also known as Vepsian language; natively as vepsän kelʹ, vepsän keli, or vepsä), spoken by the Vepsians (also known as Veps), belongs to the Finnic group of the Uralic languages.Closely related to Finnish and Karelian, Veps is also written using Latin script.. According to Soviet statistics, 12,500 people were self-designated ethnic Veps at the end of 1989

Stikkevepser - Wikipedi

 1. Slik blir du kvitt vepsen - NRK Møre og Romsdal - Lokale
 2. Gigantvepsen du ikke vil bli stukket av, er på ferde i Norg
 3. Hvordan fjerne Veps - Skadedyr OV
 4. Veps og vepsebol - Anticime
 5. Hva gjør du hvis vepsen stikker? ABC Nyhete
 6. Stikkeveps - FH
 7. Tyskveps - Wikipedi
Proč vosy bzučí? - Zeptejte se přírodovědců | PřírodovědciVepsefluer – WikipediaTi ganger verre enn vanlig veps - Dyrene - VGNye plageånder på vei til et varmere Norge - nyheterJordrotter - Vånd
 • How much does kevin hart earn.
 • Vitenskapelig assistent lønn.
 • Club l1 leipzig ab 16.
 • Biotherm ansiktskrem menn.
 • Arabisk lære norsk.
 • Meine stadt langenhagen jobs.
 • Hornig immobilien.
 • Menneskerettighetserklæringen opplysningstiden.
 • Pet scanning bivirkninger.
 • A99 tunnel gesperrt.
 • Hjemmelaget sunn marsipan.
 • Yucca winterhart pflege.
 • Underullskam schnauzer.
 • Haus kaufen herford.
 • Dørklokke med trafo.
 • Helicobacter pylori jak można się zarazić.
 • Cnc graveringsmaskin.
 • En handelsreisendes død billetter.
 • 1 årsregelen ansettelse.
 • 2012 innsbruck bögen.
 • Sår kryssord.
 • Testdisk recovery guide.
 • Pokemon smaragd taucher.
 • Ay maria que punteria capitulo 3.
 • Mycel wiki.
 • Frafall i barneidretten.
 • Ragnarok meny.
 • El abecedario completo en español.
 • Serebii upcoming and current events.
 • Altovise davis.
 • Macbook paint software.
 • Dynamic billard.
 • Bønnespirer coop.
 • Minister edukacji narodowej kto jest.
 • Skileiken henriksåsen.
 • Halvskygge.
 • La vida loca tänzerinnen.
 • Det kommunistiske manifest snl.
 • Aral sea 2017.
 • Credit suisse sverige.
 • Sava eskimo ice bergen.