Home

Kristendommen

kristendom - Store norske leksiko

 1. erende religionen
 2. Kristendommen er monoteistisk; det vil si at den bekjenner at det finnes bare én gud.Denne gud er himmelens og jordens skaper, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som beskrevet i Det gamle testamente, og den Gud som i de siste tider åpenbarte seg i sin sønn Jesus Kristus og gjennom Den hellige ånd, som beskrevet i Det nye testamente. Alle store kirkesamfunn definerer Guds vesen og person ut fra.
 3. st i Afrika og Asia. Faktisk har den aldri vokst så mye som nettopp nå
 4. Kristendommen startet opprinnelig som en liten jødisk sekt med påvirkning fra gresk filosofi og kultur. For å forstå det kristne verdensbildet må vi se nærmere på religionens gudssyn, menneskesyn, virkelighetsoppfatning og frelseslære.. Kristendommens gudssy
 5. Oversiktsartikkel om kristendommen. Historie Ulike retninger Kristen lære De hellige tekstene De religiøse fortellingene Ritualer Kristen etikk Sosial organisering Materielle og estetiske uttrykk Den religiøse erfaring Demografi og utbredelse Kristendommen er verdens største religion og en av religionshistoriens mest bemerkelsesverdige suksesser
 6. Kristendommen har en 2000 år lang historie. Vi ser på hvordan den oppstod, ble delt i ulike retninger og hvordan den ble verdens største religion
 7. erende religionen. Kristendommen opplever imidlertid idag tilbakegang i den vestlige verden, men nye undersøkelser viser at kristendommen fremdeles brer om seg - ikke

Kristendommen blir kalt verdensreligionen fordi du finner den over hele verden og alle har lov og bli en del av den. På 1500 tallet fantes kristendommen bare i Europa mens den nå på litt over 500 år finnes over hele verden Å leve som kristen er å utforske hvordan troen kan leve og vokse gjennom hele livet. Kirken forankrer troen i dåpen, hvor det skapes noe nytt i relasjonen mellom den enkelte og Jesus, og mellom den enkelte og kirken. Nedenfor kan du finne noen referanser som Den norske kirke peker på som bærende holdepunkter for kristen tro og identitet

«Mine egne hender har spent ut himlene.» - Jesaja 45:12. HVA BIBELEN SIER. Gud er kilden til uendelig kraft, eller energi. (Jeremia 32: 17) Dette er verdt å merke seg, for vitenskapsfolk har jo oppdaget at energi kan omdannes til masse.Bibelen sier at det er Gud som er kilden til den «veldige dynamiske energi» som frambrakte universet Neste Hvorfor har kristendommen flere grener? 3 hovedgrener innen kristendommen. Relaterte innlegg. Populær religion. 15. september 2012. Noen tanker om himmel og helvete. 27. desember 2012. Spill - lov eller ikke som kristen? 18. juli 2013. Hare Krishna. 15. september 2012. Legg igjen et svar Avbryt svar Gravskikken tyder på at kristendommen likevel bredte seg blant folk på slut­ten av 900-tallet. Det er en kraftig nedgang i antallet hedenske gravfunn i enkelte områder, som i Vestfold. Religionsskiftet er en sannsynlig årsak. På Veøya i Romsdal er det funnet spor etter en kristen kirkegård fra 900-tallet

Kristne symboler er symboler som forekommer i kristendommen og uttrykker kristne ideer.Slike symboler omfatter særlig visuelle tegn og allegoriske bildeframstillinger i kirkekunst og kristen liturgi, men også for eksempel handlinger og hendelser.. Symbolbruken i den tidlige kristendommen ble kun forstått av de som var med kirkefellesskapet.. Kvalitetsbårne nyheder og baggrundsartikler om kristendom, tro og kirke i Danmark og i udlandet. Stil spørgsmål til vores panel af kristendomseksperter Kristendom (grekiska: Χριστιανισμός, från ordet Xριστός, Christós, Kristus, som är det grekiska ordet för det hebreiska Messias) är den största religionen i världen, med omkring 2,18 miljarder anhängare runt 2010. [1] Kristendomen uppstod i början av första århundradet, i judisk miljö i det dåvarande Romarriket, utifrån den undervisning och de påstådda.

Kristendom - Wikipedi

I kristendommen understrekes det at det ekteskapelige samlivet er etter Guds vilje. Det er noen forskjeller mellom de ulike kristne retningene. I den katolske kirke og i den ortodokse kirke regnes ekteskapet som et sakrament. Flere kristne trossamfunn har åpnet for likekjønnet ekteskap. Kristne bryllup feires med en seremoni i kirken, der brudeparet i vitners nærvær bekrefter at de vil. Test deg selv i kristendommen. Nødvendig programvare; Læreplan; Kontakt oss; Rettighete Når vi snakker om «menneskesyn» i en religion, har det å gjøre med hvordan man ser på mennesket i forhold andre størrelser, for eksempel Gud, naturen, dyrene og andre mennesker. Da kommer vi gjerne inn på hvilken verdi mennesket har, fordi det holdes opp mot de andre størrelsene. Når vi snakker om menneskesyn i kristendommen Tro. Kristendommen opfattes af kristne som fuldendelsen af jødedommen i overensstemmelse med Jesu ord, og rummer nogle jødiske elementer som de centrale dogmer: Monoteisme, de dødes opstandelse, det evige liv, og troen på en tidligere profeteret frelser og Messias.Kristendommen har dog sine egne dogmer, der helt enkelt kommer af troen på Kristus som Guds søn, fx treenighedslæren

I kristendommen regnes Jesus fra Nasaret, slik han presenteres i Det nye testamente, som Guds sønn, og som en del av Gud. Kristendommen regnes likevel som en monoteistisk religion av de kristne selv. En monoteistisk religion hevder at det bare finnes en Gud. Kristendommens samling med hellige tekster heter Bibelen Bibelen i høytidene. De fleste norske høytidene har opphav i fortellingene fra Bibelen. På denne siden vil vi presentere de kristne høytidene på en enkel måte, slik at alle skal kunne skjønne hva høytidene innebærer og hva vi faktisk feirer Spørsmål om oppgave: Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen informasjon om dette? Kvinnesyn i de ulike religionene. Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik Kristne begynte ikke å feire jul før på 300-tallet, dvs. ca 250 år etter at kristendommen ble en egen religion og ikke bare en gruppering innenfor jødedommen. Utgangspunktet for kristendommen er Jesus. Han var en jødisk mann som levde i det som i dag er Israel og Palestina. Han gikk rundt og snakket med mennesker og om Gud Kristendommen sprer seg spesielt i Sør-Amerika, Afrika og Asia. TV-predikanter i USA blir vanlig. Herlighetsteologi sprer seg i en del frikirker. Den sier at når du tror på Jesus, så blir du rik og får fremgang og du slutter å være syk. Teologien har røtter helt tilbake til starten av århundret. 1980-2000: Scenekirker oppstår

Jesus er den helt centrale figur i kristendommen. Her beder en sørgende ved et stort krucifiks ved den tidligere pave Johannes Paul II's begravelse. Foto: Peter Morrison/Ritzau Scanpix 25. maj 2005, kl. 14:15, opdateret 10. marts 2020, kl. 11:4 Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn I et lengre tidsperspektiv har kirkens tilnærming til lovgivning, sosiale sammenhenger og språkbruk endret seg. Når det gjelder de grunnleggende spørsmålene om når menneskelig liv begynner og hva som konstituerer menneskets verd, er Den norske kirke klar på at livet og menneskeverdet begynner ved unnfangelsen

Norsk middelalder - 1/3 - Oversikt - YouTubeFakta om Kristendommen

Kristendommen er verdens største relirion. Over to milliarder mennesker er kristne. Religionen har mange retninger, derfor er det vanskelig å si eksakt hva de kristne tror ROMA: Hva skjedde i Roma da kristendommen ble den dominerende religionen ved overgangen fra antikken til middelalderen? Dette har vært problemstillingen i et tverrfaglig forskningsprosjekt som Det norske institutt i Roma avsluttet nå i høst

Kristendommen - Les om religione

Religion og etikk - Kristendom - verdensbilde og - NDL

Kristendommen - en oversikt Religioner

 1. «Kristendommen, den tiende landeplage» En sentral del av kulturdebatten i mellomkrigstida dreide seg om religion. Særlig kjent er Arnulf Øverlands angrep på kristendommen i foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage». Foredraget ble holdt i Det norske studentersamfund i 1933 og vakte stor forargelse. I slutten av foredraget sier.
 2. Men kristendommen er i stor endring i verden i dag. Kristendommen vokser, og det er særlig de nykarismatiske bevegelsene som vinner terreng i Afrika og Sør-Amerika. Illustrasjonsfoto: Unsplash. Global kristendom, en samtidshistorie
 3. I TIDEN ETTER JESU DØD var de kristne en forfulgt sekt, foraktet av både romere og jøder. Men i løpet av noen hundre år, ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Langvarige teologiske og politiske uenigheter førte på 1000-tallet til «det store skisma»: kirkens splittelse i en vestromersk (katolsk) og østromersk (ortodoks) gren. I vest, fem hundre år senere, tok Martin Luther et.

Religion og etikk - Kristendommens historie - NDL

 1. ere brikkene varer de veldig lenge
 2. Are Sende Osen mener at dagens religioner er ikke holder mål, men er gammeldagse og utdaterte. Derfor vil han starte sin egen religion
 3. Arkitektur innenfor kristendommen I starten møttes de kristne hjemme hos hverandre. De hadde samlinger og dannet et fellesskap. Det var først på 300-tallet at de første kirkene ble bygget. Da ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Mange kirker fikk form som en basilika etter mønster fra romerske forsamlingshus

Kristendom (Fakta, religion og atferd) - eStudie

Kristendommen er en lære, som ikke kan forringes ved kirkens vildfarelser. Andre teologer sier riktignok, at kristendommen ikke er lære, men liv. Det heter også, at treet skal kjennes på fruktene. Hvad en mann tror på, det blir en privatsak, så lenge han beholder sin tro for sig selv Få 100% styr på kristendom med Studienetts dyptgående sammendrag over alle de vesentlige fenomenene og begrepene i kristendommen, og still sterkt i Religion og etikk timene. Sammendragene gir deg den ( Kristendommen er, som sagt, en åpenbaringsreligion, og de grunnleggende sannhetene om den finner vi bare som Gud-inspirerte ord i Bibelen. 3. Doktrinen handler ikke bare om de absolutt onde menneskene som Nero, Hitler, Stalin og Mao, ikke om naboen vår heller, men om deg og meg Kristendommen har stått sterkt i Norge i over 1000 år. Det har ført til en rik kristen sang- og musikktradisjon. I 1889 kom den første salmeboka som ble brukt under gudstjenestene. Det var presten Landstad som hadde samlet salmer. Landstad hadde også samlet og gitt ut Norske folkeviser i 1853 Kristendommen har blitt farga av dei samfunna han har utvikla seg i, slik at han frå først av vart påverka av hellensk kultur, sidan av romersk kultur. I år 312 e.Kr. vart den romerske keisaren Konstantin I kristen, og året etter innførte han kristendommen som statsreligion i Romarriket. Nore

Kristendommen - Daria

Smyrna menighet i Oslo. Kontroversiell minisekt som blir ledet av den straffedømte bloggeren og bussjåføren Jan Kåre Christensen som opprinnelig er danskfødt Temasider kristendommen: Kristendommen Kristendommen hverdagsliv Kristendommen historie Kristendommens stilling i verden Kristendom - misjon Kristendom - læstadianisme, samisk Kristendommen kunst, arkitektur og musikk Jesu liv Bibele

Kristen tro - Den norske kirke - Startside kirken

Feiloppfatning: I Titus 2:11 lærer vi om universell frelse, for der står det at Gud «bringer frelse til alle». Faktum: Det greske ordet som er oversatt med «alle» i dette verset, kan også bety «alle slags». * Så den riktige forståelsen av Titus 2:11 er at Gud gjør frelsen mulig for alle slags mennesker, deriblant mennesker «av alle nasjoner og stammer og folk og tungemål. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Den arabiske halvøyen på 600-tallet da profeten Muhammad (570-632 e.Kr.) fikk åpenbaringer fra Gud gjennom engelen Jibril (i kristendommen er Jibril engelen Gabriel)

Historiske hendelser - Kristendommen. Historiske hendelser - Jødedom. Historiske hendelser - Islam. Historiske hendelser - Hinduismen. Historiske hendelser - Buddhismen. Viktige sider ved kristendommen. Test deg selv. Kristendom i praksis; Hellige skrifter i kristendommen Kristendommen oppsto i den kulturelle smeltedigel som vi kaller for hellenismen, i den perioden man karakteriserer som verdensrikenes tid. Det var et romersk overherredømme i områdene rundt Middelhavet, preget av blandingskulturer, der man hadde gått fra selvstendig styrte bystater til et sentraldirigert overherredømme med den romerske keiseren på toppen Kristendommen: Historien om Jesu fødsel. Hinduismen: Fortellingen om Rama og Sita. Jødedommen: Historien om makkabeerne. Buddhismen: Historien om Buddhas fødsel. Islam: Historien om den første åpenbaring. Livsynshumanismen: FN-dagen. Til spillet. Kirke. Kirker er hus der kristne samles for å feire gudstjeneste Kristendommen er delt inn i forskjellige kirkesamfunn, blant annet den katolske kirke og de protestantiske. Bilde: En katolsk prest. De kristne tror at Jesus ble født som jordens frelser. Gud skapte verden god, men så ble verden preget av ondskap og lidelse Mener det var feil å skille kirke og stat. Joralf Gjerstad (94), bedre kjent som Snåsamannen, jobbet 16 år som klokker. Etter hvert sluttet han og virket på heltid som helbreder med sine angivelig varme hender. Nå tror han kristendommen igjen vil bli viktig for det norske folk.. Joralf Gje

Hva er det kart over religioner ikke viser oss?

Selv om folkekirken og kristendommen ikke nødvendigviser er identiske størrelser (folkekirken har bl.a. en streke posisjon i befolkningen enn det kristendommen har), er svarene en god illustrasjon på hvorfor oppslutningen om kristendommen er så lav: Prestene må bli bedre på produktutvikling slik at kirken kan ta opp kampen med underholdningsbransjen, kirken må formidle budskapet slik at. Her finner du «test deg selv»-oppgaver som du kan gjøre mens du jobber med kapitlet på side 108-231 i KRLE-boka og side 108-223 i RLE-boka Kristendommen er en lære, som ikke kan forringes ved kirkens villfarelser. Andre teologer sier riktignok, at kristendommen ikke er lære, men liv. Det heter også, at treet skal kjennes på fruktene. Hvad en mann tror på, det blir en privatsak, så lenge han beholder sin tro for sig selv

World's Most Incredible Wedding Aisles - Shireen Louw

Skapelsen Hva Bibelen sier - JW

Saken er levert av Side3.no. «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv», står det i den oppdaterte norske Grunnloven. Kristlig Folkeparti presenterer stolt på sine nettsider følgende som utgangspunkt for sin politikk: «Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet. Hva er egentlig synd? Synden er det som skiller menneskene fra Gud, og syndens lønn er død. Jeg begår synd når jeg ikke er lydig mot Guds vilje og når jeg bryter hans lover

Europæerne bliver født ud af verden « Snaphanen

Helligdager Kristendommen

Kristendommen slik den er blitt utøvd og opplevd gjennom historien er i fokus, og boka gir blant annet en innføring i ritualer og andre aspekter ved den religiøse praksis - fromhetsuttrykk, ikonografi, symbolikk og arkitektur. Boka tar også opp forholdet mellom kristendommen og andre religioner bygg også utenfor kristendommen. Det samme gjelder kunst. Men den gamle kirkemusikken, derimot, finnes det ikke noe motstykke til innenfor noen annen religion eller kultur, så på det kirkemusikalske området kan kristendommen sies å være unik. Må med skam erkjenne at buddhismen ikke engang rekker kristendommen til knærne på det. Kristendommen utviklet seg i løpet av det 1. århundre f.Kr. som en sekt av andre tempel-jødedommen.Den tidligste utviklingen skjedde under ledelse av de tolv apostlene, særlig den hellige Peter og Paulus apostelen, etterfulgt av de tidlige biskopene, som kristne anser som apostlene etterfølgere.. I følge Det nye testamentet var kristne fra begynnelsen utsatt for forfølgelse av noen. Særlig kjent er Arnulf Øverlands angrep på kristendommen i foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage». Foredraget ble holdt i Det norske studentersamfund i 1933 og vakte stor forargelse. I slutten av foredraget sier Øverland: Den niende landeplage som Gud sendte menneskene, var et tykt mørke

Landet blir kristnet - Norgeshistori

Han velges ut av Gud og salves til å være konge over Israel (Messias). I jødedommen og kristendommen er David den ideelle kongen, og det stammer mange forestillinger fra ham om at det skal komme en ny konge/messias som skal redde Israel og skape et nytt gudsrike på jorden. I kristendommen forstås Jesus som oppfyllelsen av løftet om en s.. Kristendommen: en historisk innføring Av Einar Thomassen, Tarald Rasmussen Forlag Universitetsforl. ISBN 9788215002927 Utgitt 2002, Innbundet. Ikke riktig utgave

Hei! Jeg har en skoleoppgave som skal leveres i morgen. Vi skal forklare hvordan kristendommen har påvirket Norge. Den har vel gjort sin innvirkning på lovverket, etikk og leveregler, osv.. Kan noen utdype dette litt, og forklare hvordan den har påvirket de forskjellige områdene? Hjertelig takk p.. Den samisk religionen som eksisterte før kristendommen tok over, var en mangfoldig naturreligion. Noaidien var den religiøse lederen eller den som formidlet kontakt mellom guder eller makter og mennesker

Fenomenet Paulus - Jesus Kristus - YouTube

Hei. jeg skal ha muntlig i eksamen i religion på fredag. og har et par spm. Hva mener du er det mest sentrale i humanismen, kristendommen og islam.? hva har de felles? og hvor ligger de store utfordringene når disse tre livsynene skal leve side ved side i det norske samfunnet? håper noen kan hjel.. Eksempler på Human-Etisk Forbunds kritikk av kristendommen. Når det gjelder kritikk av negative konsekvenser av kristendom, er det ikke like mye å finne. 2019: Human-Etisk Forbund gikk ut med en oppfordring om å støtte hjelpeorganisasjoner for utbrytere av lukkede religiøse trossamfunn. Her ble organisasjonen Hjelpekilden spesielt nevnt

Kristendommen II. Tro og tradisjon fortsetter fremstillingen om kristendommen med en innføring i kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap, men begge bøkene kan leses selvstendig. Kristendommen I, Bibelen er skrevet av tre forfattere med lang undervisningserfaring Kristendommen svekkes kraftig Blant nordmenn under 40 år er det nå dobbelt så mange ikke-troende som troende. Og overraskende mange amerikanske muslimer forlater religionen. Jan Arild Snoen. Publisert onsdag 28. mars 2018 - 02:00 Sist oppdatert tirsdag 03. april 2018 - 02:00 Jesus Kristus - historiens mest innflytelsesrike person. Han gikk på vannet, sto opp fra de døde, og er elsket av milliarder av mennesker den dag i dag. For Are Sende Osen er dette vanskelig å forstå. Likevel legger han ut på en reise for å finne Jesus i Norge i dag. Men er det i det hele tatt mulig for en selverklært ateist å finne han Jesusen? Sesong 2 (2:4 Dette var den kulturarven kristendommen brakte med seg inn i middelalderen, og det religiøse regime Europa levde under helt frem til opplysningstiden. «Den rasjonelle antikke arven» overlevde. I år feirer vi også reformasjonens 500-årsjubileum. En del mener at det nettopp er kristendommen i luthersk utgave som er verdigrunnlaget for den norske stat og det norske samfunn i dag - at det er denne kristendommen som ligger under demokrati, likestilling, små sosiale forskjeller, stor tillit til våre institusjoner, liten korrupsjon, vid toleranse og så videre Kristendommen er opstået langt herfra men placerer ligeledes sine fester i forhold til årstiderne. Hvis vi ser bag om kristendommen, kan vi se, at de fleste store religiøse fester ligger på gamle hedenske festdage. Julen ligger sidst i december, hvor man tidligere fejrede vintersolhvervet den 22. december

 • Naruto get.
 • Pompholyx barn.
 • Therme braunschweig.
 • Orange et moi suivi conso.
 • Wellbutrin søvn.
 • Billige syltetøyglass.
 • Samlivsproblemer depresjon.
 • Akupunktur mot panikkangst.
 • Kreatin monohydrat dosering.
 • Job speed dating definition.
 • Privatschule lomersheim kosten.
 • Åsane sko horisont.
 • Rennrad angebote.
 • Tinky winky schauspieler.
 • Shpock registrieren.
 • Samsung galaxy tab a 32gb.
 • Parkering preikestolhytta.
 • The kremlin moscow.
 • Mainz nüfusu.
 • Henge docks hd01vb15mbp.
 • Zahnärztlicher notdienst burgwedel.
 • Verdens lykkeligste land 2017 liste.
 • Kehlani tattoos.
 • Floker kryssord.
 • Erste online zeitung.
 • Guns n roses heute.
 • Svensk tv guide.
 • Single ausflüge münchen.
 • Samlivsproblemer depresjon.
 • Indianerzelt wigwam.
 • Rust germany.
 • Orakeltjenesten ntnu telefon.
 • Gruble.net kart.
 • Kavat sko oslo.
 • Kristiansand kommune busskort.
 • Xing bildformate.
 • Cadillac ats v.
 • Ютуб россия.
 • Påskeutstilling letohallen.
 • Lahrer zeitung traueranzeigen.
 • Dogmer definisjon.