Home

Antikkens betydning for moderne politikk arkitektur eller annen kunst

Sammenligne to eller flere antikke samfunn, etc

 1. Sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. Antikken - 700 f.kr til 500 e.kr SPARTA - krigerstate
 2. S. Borisov / Shutterstock / NTB scanpix . Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen: sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst
 3. Politikk og menneskerettigheter tirsdag 3. januar 2012. og det er de Antikke trekkene i arkitekturen og i hvilken grad antikken har hatt betydning for arkitektur eller annen kunst i moderne tid jeg skal diskutere i dette innlegget. er det ikke vanskelig å finne spor og trekk fra antikkens arkitektur
 4. Antikken i Roma Antikken i Roma Hellensk kunst og arkitektur har hatt stor innflytelse i Roma. Antikkens Roma regnes fra 500 f.kr. Da hadde epoken allerede eksistert i Hellas i 200 år. Kunsten omfattet først og fremst skulptur, relieffer, arkitektur, maleri og mosaikk. I Roma varer epoken frem til år 400 e.kr., da Goterne inntok riket

Historievg 2-3 Påbygging : 2

Partenon er den mest berømte bygningen på Atens akropolis. Tempelet ble viet til Atene og bygd mellom 447 og 433 f.Kr. Foto: Alamy Images / Werner Otto Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen: sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst livius.org - Engelskspråklige artikler om antikken av den nederlandske historikeren Jona Lendering som har undervist i antikken og selv vært med på utgravninger i Hellas Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr..Antikken inndeles i gresk antikk og romersk antikk.Det var en blomstringstid for gresk og romersk litteratur, med forfattere som Homer, Aiskhylos, Ovidius og andre Jeg tror at antikken idag har en veldig stor betydning for dagens moderne arkitektur og kunst. Grunnen til at jeg tror det er sånn er fordi dette var starten av det hele. Dette er stammfaren til mye av den arkitekturen og kunsten man finner rundt seg idag idag. Det er vanskelig og fjerne røttene sine Kunsten i det gamle Hellas gjennomgikk en lang og til dels ukjent utvikling over flere århundrer før den kulminerte omkring 400 fvt. Den opptok i seg og omformet impulser fra blant annet Egypt og Orienten. Høydepunktet ble nådd i Athens storhetstid under Perikles. Den klassiske greske kunsten har senere vært et forbilde for europeisk kunst.Man regner den egentlige greske kunsten fra cirka.

Politikk og menneskerettigheter: Arven fra antikken

 1. Denne oppgaven er hentet fra læreplanmålet: sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. Oppgaven er todelt, men jeg har valgt å besvare begge i en sammenhengende tekst
 2. 1. Gjør rede for antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. Pensum kap. 2. De greske bystatene utviklet en klasse av borgere med definerte juridiske og politiske rettigheter og et prinsipp om de som styrte, embetsmennene, skulle utpekes og gis mandat av borgerfelleskapet
 3. Antikken. sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Før 451 fvt. ble borgerens sønn borger forutsatt at mor var en fri kvinne fra en eller annen med slaver i moderne antikkens kunst og arkitektur
 4. Viktige begreper. Akropolis Byen på fjellet; Bysants Det østromerske riket; Folkeforsamling politisk institusjon der alle borgere kunne møte og stemme ; Hellenismen sammensmeltning av gresk, egyptisk og mesopotamisk kultur; Heloter undertrykt bondebefolkning i Sparta; Ostrakisme avstemning i Athen som kunne føre til at en borger ble forvist fra byen i 10 år.
 5. sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere område
 6. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner
 7. Etter at du har fullført denne læringsstien, skal du. vite når den greske antikken var; vite hva polis var; vite hva det athenske demokati var; kunne gi eksempler på antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst

Antikkens greske teater, eller antikkens greske drama, er ein teaterkunst som blei utvikla og spredt i Hellas og andre greske område i tida rundt 550 og 220 f.Kr. Byen Anthen blei ein betydeli kulturell, politisk og militærmakt i løpe av denne perioda Språket, filosofien, politikken, utdanningssystemene, vitenskapen, kunsten og arkitektur er noe av de mest sentrale sakene som har hatt innflytelse på det moderne samfunn. Og spør du meg, så er jo dette de viktigste tingene som verden kjenner til i dag. Tenk bare på hvor stor betydning språket har vært for oss mennesker gjennom tidene

Arkitektur i antikken - Romareiser

sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Elevene skal i denne oppgaven sammenlikne Romerriket og Hellas. De skal formulere en problemstilling der ulikhetene og likhetene kommer klart fram sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst; NB! Oppgitte sidetall gjelder bøkene Alle tiders historie Vg2 og Alle tiders historie Vg2/Vg3 (samlet utgave). For påbyggingsboka er sidetall oppført i parentes. 1. øk sammenlikne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Hva kan elevene fra før? Antikken er et tema som mange elever kjenner fra før sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst; gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelaldere

sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunne Trenger du skole- eller som overskriften forteller, trenger jeg hjelp med antikkens betydning for moderne politikk og kultur. Finner ikke så mye på nettet om dette, er det noen som hvis man var født i en spesiell familie fikk man ikke flere rettigheter enn andre fikk. Det fantes sosiale klasser, de som tjente mer penger var.

kjenner til en del sentrale fagbegreper fra antikkens politikk, kunst og arkitektur kan gi eksempler på hvordan antikken har påvirket moderne politikk, arkitektur eller annen kunst, og i noen grad diskutere om det er en ubrutt utviklingslinje - for eksempel ved å peke på forskjeller mellom antikkens demokratibegrep og vår tids oppfatning av begrepe Sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. Antikken - 700 f.kr til 500 e.kr. SPARTA - krigerstaten. Politikk - Oligarki - fåmannsvelde. Respekt for lover og tradisjoner forvaltet av de eldste Partenon er den mest berømte bygningen på Atens akropolis Gresk kunst, diktning og teater har også hatt en sentral rolle for det moderne samfunnet og har hatt stor betydning for lyrikk og scenekunst i den vestlige verden. Folks sans for og bli underholdt kan vi se eksempler fra helt tilbake til da det ble organisert gladiator kamper. Hvor de satte menneskers liv på spill for og få seg en god latter Antikkens Hellas Du skal kunne - sammenlikne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur og annen kunst 2. Antikken •Periode mellom 800 f.kr og ca. 500 e.kr da gresk og romersk kultur dominerte middelhavsomradene.̊ •Bærebjelken i økonomien var krig, erobring, konkurranse og slaveri •Har gitt oss en arv av filosofi, politikk.

Historie vg 2 og 3: 2: Antikken

 1. Og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst: Innenfor politikken har vi fått demokratiet som ble innført av Kleisthenes som var en adelsmann fra Athen, han innførte demokratiet i ca år 508 f.kr. Demokratiet har selvfølgelig forandret seg fra fortiden til i dag, men frihet var like viktig da som nå
 2. Antikken er navnet på tidsrommet fra 700 f.kr.til 500 e.kr. Denne tidsperioden etterlot seg en rik arv når det kommer til blant annet litteratur, politikk, styreformer (f.eks. demokrati), kunst og arkitektur Nå som vi vet hva som kjennetegner arkitekturen i antikken, kan vi gå videre mot moderne tid og se om vi kan finne igjen disse type konstruksjonene
 3. Gresk arkitektur er den arkitekturen som stod på det greske fastlandet i arkaisk tid ca. 900-500 f.Kr. og i antikken ca. 500f.Kr-500 e.Kr. Selve perioden tidfestes til ca. 700 f.Kr. - 30 f. Kr. En forbinder betegnelsen mest med templer.De har tre vanlige søyleordener: Dorisk, Jonisk og Korintisk.Et prinsipp er kontrasten mellom det bærende, søyle og det bårne, bjelke
 4. Elevene skal kunne - sammenlikne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur og annen kunst 14 отметок «Нравится», 0 комментариев — Antikvariat Obscurum (@obscurumiherning) в Instagram: «I butikkens gamle karlekammer-skab finder du vores bøger om Antikken og arkæologi - og kan gå.
 5. Andre europeiske språk har tatt opp i seg latinske og greske begreper gjennom århundrene. Demokrati og republikk . Når vi bruker ord som demokrati og republikk tenker vi kanskje ikke over at det er arv fra antikken. Men det er det, bare at begrepene har ett litt annet innhold i dag enn for to tusen år siden, men grunntanken er den samme
 6. Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst

Antikken - Mennesket

 1. Gresk vasemaleri eller svartfigurkeramikk, ca. 530-520 f.Kr. Gresk kunst i antikken betegner de kunstformer, hovedsakelig skulptur, vasemaleri og arkitektur, som ble skapt i Hellas i løpet av antikken. 256 relasjoner Under historismen (1850-1900) var det igjen trekk fra antikken, men det var også en del andre innslag, som fra middelaldersk tradisjon
 2. . Ressurser. Perspektiver, side 44-53 og eventuelt nettressurser. Forberedelse. Ingen. Gjennomførin
 3. . Ressurser. Perspektiver, side 44-53. Forberedelse. Skriv ut sitatene nedenfor og kopier opp til klassen. Gjennomføring. Sokrates, Platon og Aristoteles har hatt en enorm påvirkning på vestlig.
 4. sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger. ARBEIDSMÅTER. Hovedvekten legges på Aten
 5. Jeg velger oppgaven om politikk. 1) Sammenlign demokratiet i Aten med moderne demokratiske styresett. Demokratiet i Aten i antikken Antikkens Aten ble regnet som demokratisk. Der kunne frie menn over 19 år være med i en folkeforsamling nedenfor Atens akropolis. Der hadde alle rett til å snakke og å fremme sine forslag. Mennene som skull
 6. ARVEN FRA ANTIKKEN Læreplanen: Eleven skal sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. Onsdag: Vi tjuvstarter på fagdagen ved å gjøre oppgaven på nettsida til læreboka.Formål: bli kjent med gresk og romersk arkitektur og kunst. Petter tar en liten intro først

Det var dette fagdagen vår den 18. november gikk til; 2 Sta dro på tur til Tønsberg for å finne eksempler på arkitektur og andre kjennetegn, med preg fra antikkens dager. Problemstillingen vi fikk var: Diskuter i hvilken grad antikken har hatt betydning for arkitektur eller annen kunst i moderne tid sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst; presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere område

Antikken - Wikipedi

Det gamle Athen ga oss ikke demokratiet Det er en myte at vi har arvet demokratiet fra de gamle grekerne. De demokratiske idealene kommer fra munker og opplysningsfilosofer som var inspirert av romerne sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. Hva er historie? Demokratiet i Athen. Kapittel 1 Se verden i 4D! Kapittel 2 Verdens første demokrati. Stoff om selvvalgt annen stat fra antikken på snl.no eller andre steder Sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. Presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder

Gresk kunst er brukt som en periodebetegnelse for den greske kunsten i antikken i kunsthistorien og har tre hovedformer: skulptur, vasemaleri og arkitektur.Hellas har en rik og variert kunsthistorie som går rundt 5000 år tilbake, med den minoiske sivilisajon og senere den hellenistiske sivilisasjon. Gresk kunst påvirket romerrikets kunst og ble selv også påvirket av østlige kunstretninger sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst o Dette betyr at på eksamen må du kunne sammenligne Athen og Roma. Ha fokus på politiske, sosiale og økonomiske faktorer. Bruk skjemaene du finner nedenfor. Videre må du gjennom kurse Målet for dette kapitlet er at du skal kunne: • sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Sammenligning mellom Roma og Athen, sosialt, økonomisk, politisk sett. Oppgaven er bygget opp med innledning, forklaring og drøfting samt avslutning. Her kommer man blant annet inn på styresettet i de to kulturene, demokratiet og antikkens påvirkning på dagens kunst

Kristian: Arkitekturens arv fra antikken

Studentnotater - div emner fra vgs og uni: HIS1003

Antikkens betydning i ettertid. Kultur: - Vi finner mye klassisk arkitektur igjen i renessansearkitekturen klassisisme. Mange bygg i for eksempel Oslo har en del stiltrekk og søyler fra den antikke arkitekturen. - Filosofi mye var basert på overleverte myter(«fra mytos til logos») Antikken •Periode mellom 800 f.kr og ca. 500 e.kr da gresk og romersk kultur dominerte middelhavsomradene.̊ •Bærebjelken i økonomien var krig, erobring, konkurranse og slaveri •Har gitt oss en arv av filosofi, politikk, arkitektur, kunst og idrett. 3 Idrett er ikke ukjent fra andre folk i antikken, men bare hos grekerne er tevlingsidrett likefram et særtrekk ved sivilisasjonen Forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som Sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst. 37. Vikingtid. 64-84. Prøve arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med. Kom opp i dette selv. Min oppgave ser litt annerledes ut, hvor jeg skal ta utgangspunkt i ulike kompetansemål som handler blant annet om: -Sammenlikning av to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller kunst Renessansen har preget den moderne verdenen i stor grad, og overgangen fra middelalderen var svært viktig for utviklingen av vitenskap, filosofi, kunst, litteratur og livssyn. At mennesket ble satt i sentrum og at man lett kunne spre tanker og ideer, skapte en større og bedre utvikling i samfunnet, ved hjelp av blant annet boktrykkerkunsten

Rommerriket la under seg største delen av dagens Vest-Europa og hele området rundt Middelhavet, med sin største utbdredelse på 100-tallet e.kr. Til tross for at riket, som selv var sterkt inspirert av antikkens Hellas, ble delt i to deler i 395 e.kr., bidro Romerriket til utvikling av lov, krig, litteratur, kunst, språk og arkitektur 17- 52 Mogleg å hoppe over sanking og jordbruk og begynne rett på sivilisasjonar, altså side 37 Sammenlikne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur og annen kunst Oppgaven var krevende. De to antikke samfunn skulle presenteres og elevene skulle forklare deres betydning for politikk, arkitektur og annen kunst. - Elevene har vært veldig kreative både på innhold og i selve fremføringen. Kostymer og tilbehør var veldig forseggjort, avslutter Alf Ole Hansen, stolt av entusiasmen elevene har vist

den greske antikkens kunst og arkitektur - Store norske

Kunst brukt på eldgammel gresk er også veldig betydelig, da den vises på mange historiske steder, og den arbeidet også for å bane vei for andre vestlige kunstformer. De gamle grekere laget alle slags kunst, inkludert malerier, skulptur, keramikk, etc. Keramikk ble brukt til mange forskjellige formål, inkludert bruk i dagligdagse gjøremål, vindekanter og som pokaler for vinnere på. Kapittel 4. Antikken. BOKMÅL. Elevene skal kunne - sammenlikne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur og annen kunst. Påbygging. Det politiske systemet i antikkens Athen. Slideshow 3110354 by melv Innflytelse på språket, politikken, utdanningssytemene, filosofien, vitenskapen, kunsten og arkitekturen i den moderne verden kommer fra antikken. Antikken er også kjent for teateret og scenekunsten. Dette er noe vi ser igjen i det moderne samfunnet. Teateret er blitt en stor del i vår kultur • sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen • presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget a moderne politikk, arkitektur eller annen kunst • presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og state

Denne oppgaven skal handle om hvilken grad antikken hatt betydning for arkitektur eller annen kunst i moderne tid! Antikken som betyr gammel kalles tiden mellom 700-tallet f. Kr og ca 500 e Problemstilling: Diskuter i hvilken grad antikken har hatt betydning for arkitektur eller annen kunst i moderne tid. A rkitekturen i det gamle Hellas bar preg av at byggverkene skulle framstå som selvstendige legemer Renessansen på 1400- og 1500-tallet var en gjenfødelse av den antikke kunsten og litteraturen. Barokken på 1600-tallet var inspirert av antikken, og under klassisismen på 1700-tallet ble kunst og litteratur fra antikken nærmest kopiert. Gresk diktning og teater har hatt stor betydning for lyrikk og scenekunst i den vestlige verden

Oppsumeringsspørsmål om antikken VG2 Historie. Polisstatene: Polis var en by med et landbruksområde rundt. Folkene bodde ned i daler ned mot de dyrkbare kystslettene. Ble de angrepet, rømte de til et befestet fjellknaus som lå sentralt til en akropolis (høyby). Nedenfor disse høybyene (akropolisene) lå det en handelsplass, agora, og rundt denne ble byen bygd med Fortsett å lese. Innlegg om Oldtiden og antikken skrevet av profnic. Antikkens greske filosofi oppsto i rundt 500-tallet før vår tid, og den greske filosofien har en rekke med emner som har stor betydning for antikken blant annet politisk filosofi, etikk, metafysikk, ontologi, logikk, biologi, retorikk og estetikk Hvert annet år Veneziabiennalen er den internasjonale showplace for alt som skjer i moderne arkitektur. The Golden Lion er en ettertraktet arkitektur award fra arrangementet. Antikkens Roma og den italienske renessansen ga Italia en rik arkitektonisk arv som påvirket bygningen design rundt om i verden

Arkitekturen er like gammel som samfunnet. Det handler om å tilrettelegge omgivelsene: å gjøre verden egnet for beboelse. Noen har prøvd å skille mellom byggeri og arkitektur, og sett sistnevnte som mer høyverdig. Kunsthistorikeren Nicolaus Pevsners trakk skillet mellom sykkelskuret og katedralen: det første var en bygning, det andre var arkitektur Du vil også lære om Romerrikets historie, og hvordan det har påvirket moderne tenkning, kunst og arkitektur. I tillegg vil du lære om hvordan romerne levde i hverdag og fest, og sammenligne dette med andre historiske perioder. Latin 1 gir fordypning sammen med Latin 2 eller Antikkens kultur, og gir 0,5 tilleggspoeng. Grati venitis! Velkommen

Kompetansemålet er altså sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Det finnes et vell av kilder og stoff på nettet som har med Hellas og Romerriket å gjøre. Men jeg vil først henlede oppmerksomheten til to omvendt undervisnings-filmer: Og Jeg tror at begge disse filmen Innenfor alle disse områdene kan man i dag finne elementer og se spor fra det greske og det romerske samfunnet i Antikken, og det er de Antikke trekkene i arkitekturen og i hvilken grad antikken har hatt betydning for arkitektur eller annen kunst i moderne tid jeg skal diskutere i dette innlegget Kildeoppgave sammenlikne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk,. Disse, og flere filosofer fra antikkens Hellas, er blitt stående som bærerne av selve ideen om folkestyre eller demokrati Drøft også betydningen av antikken for politikk, kunst og kultur i moderne tid. Da foreslår jeg at vi sammenligner antikkens Egypt og antikkens Polen. I Egypt var det en enorm økonomisk oppsving på 1400-tallet Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr. til rundt 500 e.Kr..Antikken inndeles i gresk antikk og romersk antikk.Det var en blomstringstid for gresk og romersk litteratur, med forfattere som Homer, Aiskhylos, Ovidius og andre. På norsk kalles antikken tidvis upresist for.

Renessansens kunstnere oppfattet antikkens arkitektur, skulptur og maleri som forbilder og modeller, og ønsket å skape så gode etterligninger som mulig. Humanistene arbeidet for å gjenopplive antikkens språk og litteratur, å tilegne seg den klassiske latinen og å gjenoppta antikkens litterære sjangere Her blir ulike bygningsteknikker presentert, stilers omtolkninger til norske forhold beskrevet, i tillegg til en rekke andre faktorer som kan gi en forståelse for utviklingen av norsk arkitektur - som klimatiske forhold, materialtilgang, teknologi og håndverkskunnskap, politikk og lovverk Tiden mellom 700-tallet f.Kr og til ca. 500 e.Kr kaller vi antikken. Det var den greske kulturen, sammen med den romerske, som befant seg og dominerte middelhavsområdet. Her var det stort med konkurranse, krig, slaveri og erobringer, men det kom også noe positivt ut av antikken som filosofi, politikk, arkitektur, kunst og idrett. I dett Å kunne regne i antikkens kultur handler om å lære romertall og antikkens regnemåter. Geometriens betydning i det antikke Hellas er også en del av den grunnleggende ferdigheten. Å kunne regne innebærer videre å arbeide med mengder, størrelser og beløp på ulike måter og å sette tallforståelsen inn i et historisk perspektiv Turen går til: Antikkens Hellas For 2000 år siden var det populært blant fiffen i Roma å dra på ferie eller dannelsesreise til Hellas. De så på landet som et forbilde og var fascinert av det rike kulturlivet og historien der. Bli med på en tidsreise til romernes Hellas rundt år 150 e.Kr

Sammenligning av den greske og romerske - Studienett

Arkitektur, (lat. architectura), bygningskunst, i bred forstand alt byggeri samt byplaner, have- og landskabsanlæg, i snæver forstand de bygningsværker, der kendetegnes ved en særlig høj kunstnerisk og æstetisk kvalitet. Arkitektur kan defineres som en syntese af konstruktion, funktion og form, der har til formål at skabe fysiske og åndelige rammer for menneskelig udfoldelse Nye opdagelser af antikkens arkitektur, brugskunst og kunst - herunder skulptur og vægmaleri - blev med ét en stor inspirationskilde for tidens kunstnere, som ikke blot kopierede den antikke kunst, men nyfortolkede antikkens stil til et tidssvarende udtryk, der var tilpasset samtidens smag Gresk kunst i antikken betegner de kunstformer, hovedsakelig skulptur, vasemaleri og arkitektur, som ble skapt i Hellas i løpet av antikken.Hellas har en rik og variert kunsthistorie som går rundt 5000 år tilbake, med den minoiske sivilisasjon og senere den hellenistiske sivilisasjon.Gresk kunst påvirket Romerrikets kunst og ble selv påvirket av østlige kunstretninger Bakgrunn: Antikkens.

PPT - Kapittel 7: Romerriket PowerPoint Presentation, free

Antikkens teater. Antikkens greske teater er å betrakte som opprinnelsen til vestlig teater, og inntar derfor en spesiell posisjon i den generelle teaterhistorien. Dette teaters opprinnelse er religiøst og har bakgrunn i dionysiene, de dionysiske fruktbarhetsritualene. I forbindelse med disse ble det på 400- og 300-tallet fvt. arrangert dramatiske festivaler med innlagte konkurranser for de. BOKMÅL. Elevene skal kunne - sammenlikne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur og annen kunst - forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver

Den ene er den friheten som antikkens borgere verdisatte så mye; den andre er den friheten som er spesielt verdifull for de moderne nasjoner. Constant skriver at han ønsker å sammenligne friheten som antikkens mennesker verdsatte med friheten som var verdifull for de moderne nasjonene Den historiske perioden i antikkens Hellas er unik i verdenshistorien som den første perioden bevist direkte i omfattende, fortellende historiografi, mens tidligere antikkens historie eller protohistorie er kjent fra mye mer fragmentariske dokumenter som annaler, kongelister og pragmatisk epigrafi.. Herodot er kjent som historiens far: hans historier er eponym med hele feltet

Historie - Daria.n

Polykromi-striden, debatten som oppstod tidlig på 1800-tallet om antikkens fargebruk, ga støtet til en revurdering av hele den klassiske arkitekturtenkningen. Man kan nesten si at den moderne arkitekturen oppstod i sjokket over at antikkens hvite marmormonumenter ikke var hvite allikevel, men derimot strålende karmosinrøde, malakittgrønne, og azulblå Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie.Antikkens Hellas er et begrep brukt for å skildre den gresk-språklige verden i antikken. Begrepet referer ikke bare til den greske halvøyen og det moderne Hellas, men også til områdene med hellensk kultur som var bebodd av Grekere Det gresk-romerske kulturelle fundamentet har hatt en stor betydning på språk, politikk, utdannelsessystemer, filosofi, vitenskap, kunst og arkitektur fram til moderne tid: fra de bevarte fragmentene fra antikken har renessansekulturen fra 1300-tallet og framover i Vest-Europa sett tilbake på antikken, og nye kulturbevegelser på 1700- og 1800-tallet har på nytt latt seg inspirere og. Antikkens Hellas Historien om de gamle greske politikkene (800-500 f.Kr.) Den arkaiske perioden i Antikkens Hellas historie dekker bare tre århundrer - fra VIII til VI århundrer. BC. e. fo Flere senere kunstnere eller forskere skapte både kunst og skrev om etableringen av den. Religiøse og filosofiske påvirkninger på kunst var vanlig (og mangfoldig), men aldri universell. Moderne kinesisk estetisk teori tok form under moderniseringen av Kina fra Empire til republikk på begynnelsen av 1900-tallet

Antikkens betydning for moderne politikk arkitektur eller

Alle tiders historie: Antikken

Homer avbildet med lyre av den franske klassisisten Philippe-Laurent Roland (1746-1816). Den greske antikkens litteratur er litteraturen i oldtidens Hellas som ble skrevet på klassisk gresk, det vil si fra Homer og fram til senantikken. 305 relasjoner På fastsatte dager i året skulle medlemmene diskutere temaer som finanser, utenrikspolitikk og andre forhåndsbestemte saker. De viderebehandlet saker som ble reist av borgere eller ambassadører, for eksempel tilbud om fredsavtaler, allianser eller annet, før det ble lagt frem for folkeforsamlingen Det er ingen tvil om at Antikkens Hellas er en viktig del av menneskehetens historie, som har gitt mye til fremtidige generasjoner. Tross alt var det der og lagde grunnlaget for moderne kunnskap om matematikk, politikk, kultur, medisin, filosofi. Antikkens Hellas selv forlot oss mange myter om gud og helter. Men sel eller et tilrettelagt gulv plassert direkte på terreng. I Rafaels renessansemaleri 'Skolen i Athen' har gulvet en essensiell funksjon og formidler en eksistensiell betydning. Rafaels verk er interessant på mange plan, blant annet gjennom å avbilde en mer romansk, eller romersk basert, arkitektur snarere enn en arkitek-tur fra den greske.

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende

Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye av middelhavs- og svartehavsområdene.Antikkens Hellas blir av de fleste historikere regnet som den/de viktigste grunnleggerkultur/er for den vestlige sivilisasjon tikkmuseum for formidling av gresk, romersk og etruskisk kunst. Her utstiltes skulptur, arkitekturfragmen-ter, vaser, mosaikk og annet fra antikkens verden. Schinkel vektla som vanlig i sin samtid museets rolle som utdanningsinstitusjon, slik det kommer til uttrykk i den neoklassiske arkitektur, hvis interiør og ekste Antikken strekker seg frem Vestromerrikets undergang ca 500 e.kr. I denne perioden var det grekerne og romerne som dominerte området rund Middelhavet. Vi kan dele antikken inn i to hovedperioder- gresk og romersk tid. Både den greske og den romerske kulturen har hatt stor betydning for politikk, filosofi, arkitektur, kunst og idrett i Europa. Romersk kunst omfatter de visuelle kunster som ble skapt i antikkens Roma og i områdene underlagt Romerriket.De betydelige former for romersk kunst var arkitektur, maleri, skulptur og mosaikkbilder.I tillegg eksisterte metallarbeid, myntpreging, og smykker, elfenbensutskjæringer, glasstatuetter, keramikk og bokillustrasjoner som ble betraktet som mindre kunstformer

 • John ment neue freundin.
 • Kanarisk mat.
 • Apne sykdom.
 • Docrates priser.
 • Canada facts.
 • Tödlicher skiunfall kanada.
 • Fagforbundet 061 no hva skjer.
 • Lily rose depp instagram.
 • Matt dillon.
 • Photo booth utensilien selber basteln.
 • Baktriakamel.
 • Polerskiver.
 • Julia nestle wohnort.
 • Hamsterunger til salgs.
 • Hotel hafen flensburg parken.
 • Ebay verschenken.
 • Wanneer denkt een man aan je.
 • Hvor mange timer må man ha for å ta fagbrev.
 • Me enamore de ti aunque no te conozco.
 • Straffeprosessloven 280.
 • Dimitri song.
 • Tierney sofifa 18.
 • Tett do varmt vann.
 • Psoriasis capitis.
 • Monarch kreuzworträtsel.
 • Mekonomen dekkskift pris.
 • European countries flags.
 • Terminplaner kreuzworträtsel.
 • Stjernekikkert bergen.
 • Vannkalv.
 • Raynauds fenomen forum.
 • Bilder av norske fjellplanter.
 • Fajne komedie na youtube.
 • Monologer for jenter.
 • Minimizer bh lindex.
 • Betennelse i ryggvirvler.
 • Norske soldater i libanon.
 • Dirndl schuhe tamaris.
 • Gamle ol pins.
 • Pest eller kolera.
 • Bildhonorar rechner.