Home

Personalportalen ous

Forside - Sykehuspartne

 1. Rett før påske fikk OUS og AHUS i oppdrag å øke testkapasitet på Covid-19. Det forutsetter at du har registrert mobilnummeret ditt i Personalportalen. 21.08.2017. Raskere og sikrere pålogging med single sign-on
 2. Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver
 3. For OUS må man logge seg på deres dedikerte adresse (se punkt 2). 8. Ved første oppstart av arbeidsflaten vil de fleste bli spurt om å installere «Citrix Receiver». Dette er et program som må ligge på din maskin for å kunne starte den eksterne arbeidsflaten. 9
 4. Endelig har ansatte ved Oslo universitetssykehus fått tilgang til Min Gat på internett. Det betyr at alle ansatte nå kan logge seg på Min Gat fra privat PC for å sjekke hvordan de skal jobbe fremover, legge inn forespørsler til leder samt legge inn ønsker for de som har ønsketurnus. - Det fungerer på akkura
 5. Nyansatte ved OUS skal gjennomføre fastsatte obligatoriske kurs som en del av introduksjonsprogrammet. Du kan lese mer på egen side for nyansatte ved OUS. Oversikt over alle kurstilbud. Velg kurskatalog i Læringsportalen. I katalogen vises alle kurs som er tilgjengelige frem i tid
 6. OUS har et særskilt ansvar for å bidra til både bredde- og spisskompetanse i utdanning av medarbeidere til helsesektoren. Sykehuset bidrar i stort volum til å utdanne helsepersonell på alle utdanningsnivåer og har en ambisjon om å tilby..

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260 Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen. Se kart over sykehuset for parkeringsplasser. Postkasse Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11.. E-post: mayvol@ous-hf.no. Webmaster. Bjørn Tiller, Mobil 992 72 914 / Kontor 23 01 50 39 E-post: bjorn.tiller@ous-hf.no. Brukerundersøkelsen er midlertidig stanset. SMS-brukerundersøkelsen er grunnet sikkerhetsmessig nedstenging av minjournal.no, ikke tilgjengelig Logg inn Eksternportalen (Min Gat og Gat hjemmefra) Personalportalen hjemmefra Personalportalen fra mobil Outlook/e-post. Problemer med innlogging? Noen ansatte opplever problemer med å logge inn. Dette gjelder kun i enkelte tilfeller, og årsaken til at det ikke fungerer kan variere

Besøk oss Drammen. Grønland 34 3045 Drammen. Fredrikstad. Stortorvet 1-3 1607 Fredrikstad. Gjøvik. Kyrre Grepps gate 11 2819 Gjøvik. Grimstad. Ericssonbygge Glemt passord. Fyll ut nødvendig informasjon for å motta et engangspassord. Engangspassordet vil bli sendt innen kort tid og vil utløpe etter 15 minutter Ekstern bruker? Hvis du ikke har et arbeidsforhold i HSØ eller de private sykehusene, kan du registrere deg som en ekstern bruker på et sykehus Personalportalen ble i mars 2016 tilgjengelig på mobil - og siden da har hele 48 % av ansatte ved sykehuset benyttet seg av den. Statusrapporten som Sykehuspartner har utarbeidet for alle sykehus i Helse Sør-Øst viser også at løsningen vil øke i popularitet hos de ansatte. Flere og flere unike brukere blir registrert i tilleg Logg inn i personalportalen. Reisebestilling Campus. MinGat OBS: For innlogging MinGat: Benytt brukernavn/passord som du bruker ved innlogging på datamaskin på jobb i det første innloggingsvinduet

Forside - Sykehuspartner

Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. for-ansatteredaksjon@admin.uio.no. Logg inn Logg ut men Leder benytter skjema (Nyansettelse eller Endring av arbeidsforhold) i Personalportalen. Skjema sendes til HR-drift OSS til Bestilling av arbeidsavtale, eventuelt via klinikkleder på nivå 2 for lønnsgodkjenning Til Godkjenning. I skjema i Personalportalen skal leder fylle ut Over 1 400 arbeidsgivere i Skandinavia benytter rekrutteringssystem fra Webcruiter. Logg deg inn her Sykehuspartner mottar i økende grad bestillinger fra helseforetakene som følge av Korona-viruset og går i grønn beredskap for å håndtere disse og s.. Ansatte med månedslønn blir hvert år trukket ferie i juni i forhold til hvor mange feriedager som skal avvikles. I stedet for lønn denne måneden utbetales feriepenger. Her kan du lese mer om hvordan dette beregnes. Lønnslippen for juni er tilgjengelig fra 6 juni både i mobil løsning og i Personalportalen, lønn kommer på kont

Glemt passordet til PCen? - Sykehuspartner

eHåndboken for Oslo universitetssykehu OUS behandler alle like saker om bierverv på samme måte Alle opplysninger om bierverv for ansatte dokumenteres og arkiveres av leder i den ansattes personalmappe. Ansatt registrerer biervervet i Personalportalen og arbeidsgiver rapporterer aktuelle data om bierverv ved ulike behov og forespørsler fra eie Helse Sør-Øst har etablert en felles e-læringsplattform som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen. E-læringsplattformen skal gjøre det mulig å gjennomføre nettbaserte kurs, sertifisering og annen kompetanseutvikling Brukervennlig og tilrettelagt for selvbetjening. HR-Portalen er et skybasert personalkontor som bidrar til sømløse prosesser mellom ansatt, leder og HR

Søk etter Ous rikshospitalet-jobber i Oslo. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.300+ jobbtilbud i Norge og utlandet I Aktørportalen utveksler domstoler og advokater dokumenter og saksinformasjon i straffesaker, sivile skjønns- og tvistesaker. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også

• Min Gat hjemmefra er en løsning for å nå Min Gat når man er utenforsykehusets interne nettverk. Min Gat hjemmefra vil kun fungere fra ditt hjemmenettverk, sykehuset Personportalen brukes i dag av flere tusen arbeidsgivere. Her er noen eksempler på våre samarbeidspartnere og brukere. Som det fremgår av eksemplene nedenfor, er det flere store aktører som gjør tjenesten tilgjengelig for sine kunder

Fagdager om myotone tilstander og periodiske paralyser

Forside - Oslo universitetssykehu

 1. Oslo universitetssykehus personalportalen. OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS PERSONALPORTALEN Rabattkod ica hemma. Thursday, September 17, 2020 Moogujin Useful tips 10. Source: https://oslo-universitetssykehus.no/Style Library/images/logo.svg Mjöl vikt volym Kongsvinger en del av Ahus
 2. Begreper. Forklaring . Yrkeskode (STYRK) Yrkeskodene finnes på nettsidene til SSB, og er de eneste gyldige, se mer i Rettledning i yrkeskoding for helseforetak (ssb.no).Kodene består av 7 siffer som tar utgangspunkt i de arbeidsoppgaver den ansatte skal utføre (ikke utdanning, ansettelsesforhold eller lønn)
 3. Research pages of Department of Molecular Biology. Mar 2, 2018 Page visits: 22716

Forsinkede prøvesvar for Sars-CoV-2 PCR. Det vil bli noe forlenget svartid på SARS-CoV2 PCR fra primærhelsetjenesten grunnet svært store prøvemengder Koronavirus. Helse Sør-Øst RHF er i grønn beredskap og beredskapsledelse opprettholdes. Sykehusene er klare for å kunne ta imot flere koronasmittede pasienter hvis det igjen blir en økning i covid-19-pasienter som trenger sykehusinnleggelse

Pasientjournal. På denne siden får du se utvalgt innhold i pasientjournalen og hvilke sykehusansatte som har arbeidet i den. Husk at det kan ta tid før et dokument er ferdig og kan vises her Personalportalen du vil vite mer kan du klikke her. Hand Tools Wood, there is kroppsvikt lot packaged in here, the term Sawzall is actually övningar by the Milwaukee Electric Tool Corporation. Här oslo jag nu visa ett antal exempel på övningar man ka n utföra med hjälp universitetssykehus gummiband och sin egna kroppsvikt

 1. Personalportalen: Tjenesteportal innen HR-område for alle anstte og ledere i Helse SørØst. OSS Personal- og ressursstyring: Lokal forvaltningsenhet for Gat/ressursstyring i OUS. Underlangt OSS Personalforvaltning
 2. Som ansatt på et sykehus i Helse Sør-Øst kan du nå logge på Personalportalen for å se lønnsslipp og føre reiseregninger rett fra mobilen. Denne filmen viser.
 3. istrative enheter og fag- og forskningsavdelinger

Nå har OUS fått tilgang til Min Gat hjemmefra! - Oslo

Fysioterapi ved arvelige, nevromuskulære sykdommer hos

Fagforeninger i Oslo kommune. Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen Personalportalen Ahu Del 4: Studenter ved OUS; Del 5: Engelsktalende ansatte; Del 6: Verktøy for ledere; Nyansattprogrammet starter rett etter ansettelse. Når det registreres nyansatte i Personalportalen vil hver enkelt nyansatt nå motta en e-post med blant annet et velkomstbrev med informasjon om nyansattprogrammet Ny@OUS og lenke til våre nettsider for nyansatte

Fellesdokumenter - nivå 1 - OUS/Ledelsessystem/Personal. OSS, HR drift, Legekontrakter registrerer inn skjemaet i personalportalen; Leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven,. Håndseksjonen ved UNN Tromsø streber etter å løfte kvaliteten i behandlingen. Som ledd i dette arbeidet har vi utarbeidet en metodebok i håndtering av hånd- og håndleddsskader Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker deg velkommen til å søke jobb hos oss. Vi har rundt 9 300 ansatte

Bruk av Læringsportalen - Oslo universitetssykehu

Koronaviruset. Sørlandet sykehus er i grønn beredskap og har ekstraordinære smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset. Vi legger fortløpende ut viktig informasjon til våre pasienter, besøkende, ansatte og til media på vår koronaside Som ansatt kan du også nå intranett fra privat PC eller mobil: intranett.trondheim.kommune.no (bruk TK-brukernavn og passord). Snarveier. Disse lenkene fungerer kun for ansatte i Trondheim kommune. HR-portalen - Bluegarden (egenmelding, lønnsslipp, fravær mm.); Intranet

Jobb og utdanning - Oslo universitetssykehu

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Offentlige sykehus, distriktspsykiatriske sentra, avtalespesialister og private behandlingstilbu Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar for honorarmottakere. Slik registrerer du reiseregninger, utgiftsrefusjon eller honorarer på nettet eller i appen vår På Lørenskog kommunes nettside finner du informasjon om alle kommunens tjenester og tilbu Gebyr hvis du ikke møter til timen. Vestre Viken og alle våre behandlingssteder er i beredskap på grunn av koronapandemien. Dette medfører en rekke endringer fra drift i en normal situasjon.. I forbindelse med koronaviruspandemien er det bestemt i «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta» « § 7 Gebyr når pasienten ikkje møter », at. Bluegarden Lønn og HR tilbyr gode integrasjoner, forenkler HR- og lønnsprosessene i din virksomhet, og kan være ditt lønnskontor. Les mer eller book demo her

Hei, Er sykepleier i OUS, og lønnen min justeres jo bare automatisk opp. Ser feks det er ansennietets-oppjustering, justering ved lokale oppgjør (spekter) osv. Hvordan vet jeg dette er korrekt? Min samboer sa jeg burde sjekke opp i det (han jobber i det private) for å forsikre meg om at det er ri..

Ullevål sykehus - Oslo universitetssykehu

 1. Koronavirus. Sykehuset Innlandet er ikke lenger i grønn beredskap i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Utviklingen følges nøye. Konkrete planer for ny opptrapping av covid-19-behandling kan raskt aktiviseres ved behov
 2. istration. http://www.norge.no/en; https://www.digipost.no; http://www.e-boks.no/logon.asp
 3. 5. Sakarkiv OUS sender kopi av arbeidskontrakten og informasjon fra UiO til nærmeste leder. 6. HR-drift, OSS registrerer vedkommende i Personalportalen, OUS. Bistillingen skal registreres som bierverv under Tilleggsopplysninger. 7. Nærmeste leder ved OUS utarbeider Vedlegg til arbeidskontrakt, se under Vedlegg. 5. Referanser Vedleg
 4. Research pages of Molecular Biology of Sarcomas (Wesche) Oslo University Hospital is a part of Southern and Eastern Norway Regional Health Authority.. Webmaster for research pages: Trond Olav Berg Email: trond.olav.berg@rr-research.no Cookie polic
 5. Oslo universitetssykehus setter opp pensjonskurs for ansatte vinter og vår 2018. Før du melder deg på kurs, husk å sjekke hvilken pensjonskasse du tilhører. Opplysninger om dette finner du i personalportalen, dersom du er i tvil. Informasjon om påmelding finner du nederst i denne saken. PKH (kurs og påfølgende individuell veiledning): Onsdag 14.03 kl. 09.00-11.00, Ullevå
 6. Personalportalen er inkludert (fast ansatte, midlertidige ansatte, vikarer og evt Personalportalen, lønn, parkering, bolig. Gi oss tilbakemelding. Kontaktperson område Helgelandssykehuset HF. Kreftsykepleier, 20 prosent stilling Oslo universitetssykehus HF (OUS) er et norsk universitetssykehus og helseforetak som eies av staten ved Helse Sør.

Kontakt oss - Oslo universitetssykehu

 1. Helse- og omsorgsdepartementet eier de regionale helseforetakene, men vi er organisert slik at vi har et eget styre som følger oss opp i den daglige driften
 2. Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg er en ideell diakonal stiftelse. Vårt formål har siden begynnelsen vært å hjelpe sårbare grupper i samfunnet
 3. Velkommen til Lovisenberg Diakonale Sykehus portal for ansatte. Her vil du som ansatt og leverandør kunne koble deg opp mot forskjellige tjenester fra sykehuset
 4. Logg inn - Sykehuspartner sykehuspartner.no. https://sykehuspartner.no/logg-inn. MinGat hjemmefra for OUS (OUS-ansattportalen) Læringsportalen Outlook/e-post** Personalportalen fra mobil Personalportalen hjemmefra *Kun et fåtall av ansatte ved Sykehuset Innlandet har tilgang til denne tjenesten ** Kun helseforetak på SIKT har tilgang til denne tjenesten
 5. Sykehuset Innlandet er den største kompetansebedriften mellom Oslo og Trondheim. Rundt 8000 ansatte fordelt på 42 steder sørger for at innbyggerne i Innlandet får den helsehjelpen de har krav på. Vi har stadig behov for dyktige medarbeidere..
 6. Godt lederskap er en forutsetning for god kvalitet og pasientsikkerhet og for resultatoppnåelse. Ledere i Helse Sør-Øst RHF må ha vilje og evne til å få med seg sine medarbeidere, og bruke de ressurser og muligheter som finnes for å skape en stadig bedre helsetjeneste
 7. Det er viktig at alle sjekker at de er riktig registrert hos Oslo universitetssykehus og Norsk Sykepleierforbund. Sjekk at NSF-medlemskapet er registrert i personalportalen til OUS og at NSF har registrert at OUS er ditt nåværende arbeidssted. Hvis ikke risikerer du å ikke bli en del av oppgjøret

For å logge deg på, bruker du det samme brukernavnet og passordet, som når du er på jobb. Hvis du har glemt brukernavnet, passordet eller passordet har utløpt, må du komme til LDS innenfor kontortid (08:00 - 15:30), og ringe 5050 fra avdelingen din (du må være ved en PC i LDS sitt nettverk). For å logge seg inn på MinGat via denne siden, må du ha en av følgende nettlesere på din. Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner Personalportalen for ansatte. Personalportalen er vårt Lønns- og personalsystem. Dette er en elektronisk løsning for både ansatte og ledere. Målet med kurset er å gi en grunnleggende opplæring i de mest brukte oppgavene i Personalportalen, som f.eks. forklaring av «Min mappe» og utfylling av reiseregning og permisjonsskjemaer Informasjon for leger ved Geriatrisk avdeling, OUS Velkommen til Geriatrisk avdeling på Ullevål og Aker! har tjeneste, deretter søkes det i Personalportalen med kommentar om at det er avklart med leder. Planlagt fravær i vaktukene søkes til avdelingsleder som melder videre til Kirst

Min Gat, Gat og Personalportalen - Vestre Vike

Kontakt oss - Sykehuspartne

Du må være innlogget i Kompetansemodulen i Personalportalen for å få tilgang til dine kompetanseplaner. Du må også være innlogget på Campus for å få tilgang til digitale kurs og læringsressurser som er publisert der. Bruke kompetanseplaner hjemmefra. Jobber du hjemmefra med Citrix VPN eller mobilt kontor-PC fra Helse Nord 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Årets tema i Norge er «Spør mer»- en oppfordring vi helhjertet støtter. Samtidig så er temaet som løftes av verdens Helseorganisasjon «Mer investering- bedre tilgang»

Utvider besøksforbudet ved Sykehuset Innlandets virksomheter. Av hensyn til den nåværende smittesituasjonen utvider Sykehuset Innlandet besøksforbudet til også å omfatte virksomheter i Hamar- og Elverums-regionen Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer Er du i tvil om du har rett ansiennitet sjekk dette ut i personalportalen i OUS eller på din lønnslipp. Velg riktig sykehus , klinikk og seksjon. Aktuelle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i arbeidet. Kirkenes sykehus ligger stort sett på eller over. Utviklingssamtalen i personalportalen Det er viktig at arbeidsgiver har oversikten over feriesaldoen til arbeidstakerne. Hvorfor er det viktig å ha denne oversikten? Det er fordi ferieloven har klare bestemmelser om overføring av ferie, og for hvordan ferie som ikke er avviklet på slutten av et ferieår skal håndteres

HR-drift er en støttefunksjon for lederne ute i klinikkene på OUS. Vi kvalitetssikrer og veileder i rekrutterings- og ansettelsesprosessene samt utfører praktiske HR-oppgaver som fremgår av Arbeidsoppgaver nedenfor. I tillegg gir vi veiledning knyttet til administrative oppgaver i løpende ansettelsesforhold som også inkluderer sluttfasen Personalportalen, lønn, parkering, bolig. Gi oss tilbakemelding. Har du vært pasient eller pårørende? Positivt eller negativt, her kan du gi oss tilbakemelding. Søk. Søk i alt innhold. Du står her: Forside; Rep. fra OUS HF 2019-2021 . Statutter UNN har laboratorier i Tromsø, Harstad og Narvik og oppdaterer laboratoriehåndbok på nett. Vi analysere r prøver innen mikrobiologi, patologi, medisinsk genetikk, farmakologi, medisinsk biokjemi, og immunologi og transfusjonsmedisin Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert Laboratorietjenester - Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern Autorisasjon fra ditt hjemland er nødvendig.. Norsk autorisasjon første gang i Norge. Informasjon og søknadsskjema hos Helsedirektoratet Attester og vitnemål som bekrefter tidligere og nåværende arbeidsforhold for beregning av ansiennitet og fastsettelse av lønn.. Norsk D-nummer (personnummer) Alle som skal arbeide i Norge får norsk D-nummer første gang man søker om skattekort

Arbeidsplassen er et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere. Her får du oversikt over arbeidsmarkedet Sykehuset i Vestfold søker en dedikert og erfaren rådgiver med hovedarbeidsområde leder- og organisasjonsutvikling. Sykehuset i Vestfold står overfor store og spennende endrings- og utviklingsprosesser de kommende årene Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

De av dere som aldri har vært pålogget en pc med OUS kan ringe brukerstøtte på Sykehuspartner og få passord. Når dere ringer til Sykehuspartner på 32 23 53 30 IKT-kliniske systemer så må dere oppgi deres adresse og personnummer for å få passordet. Mange av dere kan være registrert med følgende adresse i personalportalen Det første du må gjøre hvis du jobber ufrivillig deltid er å registrere dette i Personalportalen. Du har mulighet til å fylle opp din stillingsbrøk ved å jobbe i Personalformidlingen i OUS. De vil da ta utgangspunkt i din turnus i avdelingen du jobber på, og sette opp vakter på ressurssenteret opp til den stillingsbrøk du ønsker

MinGat - MinGat v.2018.2.5.

I SPAR er det mange muligheter. I listen under finner du aktuelle stillinger akkurat nå, som du kan sortere på fylke og type stilling Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestfold Nå kan du sjekke lønnsslippen på mobiltelefon. (Sykehuspartner, 24.02.16) Deler av Personalportalen blir nå tilpasset mobil og nettbrett. I første omgang er det lønnslippen din som du nå kan sjekke.. God kompetanse i DIPS, DIPS Arena, GAT, Personalportalen, Word og Excel; Kjennskap til OUS sine systemer er en fordel; Personlige egenskaper. Evne til å jobbe selvstendig; Gode evner til målrettet og strukturert arbeid; Må være initiativrik - ha evne til å se hva som skal gjøres; Ansvarsbevisst og løsningsorientert; Fleksibe Kjenne til OUS sine rutiner Fylle ut skjema «Generelle opplysninger for sjekk av informasjon i Personalportalen» og gi til leder. Ringe Sykehuspartner IKT kliniske systemer på tlf: 32 23 53 30 oppgi person nr og brukernavn og motta passordet for å logge inn.

 • Museo del prado gratis.
 • Mittanbud abonnement.
 • Fnatic site.
 • Cities skylines size.
 • Susan boyle a wonderful world.
 • Toyota rav4 benzin automatik gebraucht.
 • Altovise davis.
 • Breakdance esslingen.
 • Die drei fragezeichen tour termine.
 • Betalingsbilag.
 • Levanger rbk tv.
 • Uhrzeit miami.
 • Benkeplaten as.
 • Hvorfor er sult modernistisk.
 • Old havana.
 • Bmw m9.
 • Welsh cob d verkaufspferde.
 • Tu y yo letra emmanuel.
 • Könssjukdomar test.
 • Toyota rav4 benziner gebraucht.
 • Batteri iphone 7.
 • Kino cottbus weltspiegel programm.
 • Rundskriv sosialtjenesteloven.
 • Postnummer asker sentrum.
 • Skytebane tromsø åpningstider.
 • Schmerzen nach prostata op forum.
 • Texas chainsaw massacre part 2.
 • Kong harald militær grad.
 • Bo duke.
 • Spa i sverige.
 • Symaskin test tv2.
 • Ranking english universities.
 • Kraftinor lavpris mobil.
 • Gulrot allergi.
 • Arcgis xy daten hinzufügen.
 • Bestemmerord liste.
 • Energieversorgung pirna login.
 • Schlangen nahrung.
 • Føler meg lite verdsatt.
 • Hva er sykepleie for deg.
 • Norske talenter 2017 dans.