Home

Syntetiske katinoner

Syntetiske rusmidler Ivareta - pårørende berørt av

Katinoner. Katinoner kan sammenlignes med en form for khat-effekt. I England var det en periode et stort trykk i mediene knyttet til en variant kalt «bath salt», som skapte uro blant brukere og pårørende. Virkestoffene er beslektet med amfetamin og er i tillegg hallusinogene. Andre syntetiske rusmidle Syntetiske fenetylaminer. Virker stimulerende og hallusinogent. Eksempler på rusmidler: PMMA, 2C-B, Bromo Dragonfly. Syntetiske katinoner. Lignende virkning som khat. Virker stimulerende, men kan også være hallusinogent. Eksempler på rusmidler (kalles ofte badesalt eller plantemat): Mefedron, MDPV. Syntetiske Cannabinoider

Syntetiske stoffer - RUStelefone

 1. I EU er bruk av «designerdopet» syntetiske katinoner mer utbredt enn bruken av syntetiske cannabinoider. I Norge har vi liten dokumentasjon på utbredelse og bruk av disse stoffene. Dette kommer fram i en kunnskapsoppsummering som er gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 2. o-1-fenylpropan-1-on (fenylalka
 3. befolkningen benyttet syntetiske katinoner, mens bruk av syntetiske cannabinoider ligger på rundt 1 % (FHI, 2013). Til sammenligning ble det i 2011 og 2012 funnet syntetiske cannabinoider i 2,2 % i prøver av et utvalg (726) norske bilførere (Bretteville- Jensen & Bilgrei, 2013)
 4. - for eksempel mefedron som nylig ble oppført på narkotikalisten i Norge - blir stadig mer utbredt. Over 15 syntetiske katinoner overvåkes nå via tidlig varsling. Spice-fenomenet - røykbare urteprodukter som er tilsatt syntetiske cannabinoider - utvikler seg også.
 5. Syntetiske cannabinoider kan inntas på ulike måter for å oppnå rus, men det vanligste er en urteblanding som røykes. Syntetiske cannabinoider er ikke en naturlig del av urteblandingen, men sprayes på. Siden syntetiske cannabinoider fremstilles som pulver må de derfor løses opp i væske
 6. , metamfeta

Vanligst er syntetiske cannabinoider (spice), katinoner, fenetylaminer, tryptaminer og piperaziner. Fra 2010 til 2014 er nærmere 100 nye psykoaktive stoffer oppdaget i Norge, mer enn 450 psykoaktive stoffer overvåkes nå i Europa Syntetiske katinoner forekommer vanlig-vis som pulver, men finnes også som tablet-ter. Stoffene inntas gjerne peroralt, men kan også inntas intranasalt og rektalt (9). Stof-fene er vannløselige og kan blandes ut i drikke (11). Intravenøs bruk av syntetiske katinoner er økende i Europa (1). Rappor-terte effekter av syntetiske katinoner er. De vanligste stoffgruppene blant NPS er syntetiske cannabinoider og syntetiske katinoner. I de senere år har det også kommet mange nye benzodiazepinliknende stoffer og svært potente fentanyler (syntetiske opioider) med flere (Bretteville-Jensen & Bilgrei 2015) Katinoner. Stimulerende, men kan også være hallusinogent. Eksempler på rusmidler (kalles ofte badesalt eller plantemat). Mefedron, efedron, methylon, MDPV. 5. Syntetiske cannabinoider. Hallusinogent, dempende og i noen tilfeller stimulerende. Les mer om syntetiske cannabinoider her. 6. Andre substanser Et kation er et positivt ladd ion, det vil si at det er flere protoner enn elektroner i partikkelen. Et kation består ofte av et enkelt, positivt ladd metall-atom.Kationer danner salter sammen med sine negative motstykker, anioner.. Eksempler på kationer. H + = hydrogen-ion (se syre); NH 4 + = ammonium-ion (se også ammoniakk og nitrogen); K + = kalium-ion.

Nye syntetiske rusmidler: Utbredelse, bruk og marked

 1. Variabel NyRus3_2: Brukt syntetiske katinoner siste 12 månedene? Spørsmålstekst. Brukt syntetiske katinoner siste 12 månedene
 2. Vad är yntetika katinoner? yntetika katinoner, mer allmänt kända om badalter, är humantillverkade timulaner om är kemikt relaterade till cathinon, ett ämne om finn i khat-växten. Khat är en buke om odla i ötra Afrika och ödra Arabien, där via männikor tuggar bladen för ina milda timulerande effekter. Mänkliga tillverkade verioner av katinon kan vara mycket tarkare än den.
 3. 6 dopa
 4. Syntetiske rusmidler - den nye dopruletten Merete Vevelstad Overlege Divisjon for rettsmedisinske fag meve@fhi.no LAR-konferansen 17.oktober 2014 Anna-Lena Westbye Pedersen Høgskolelektor Avdeling for folkehelsefag annalena.pedersen@hihm.no Virkninger, utbredelse og utfordringe
 5. Her har cirka 4 % av befolkningen benyttet syntetiske katinoner, mens bruk av syntetiske cannabinoider ligger på rundt 1 % (FHI, 2013). Til sammenligning ble det i 2011 og 2012 funnet syntetiske cannabinoider i 2,2 % i prøver av et utvalg (726) norske bilførere (Bretteville- Jensen & Bilgrei, 2013)

Katinon - Wikipedi

Syntetisk beskriver noe som er framstilt ved syntese. Ordet brukes med to betydninger: om noe som er kunstig framstilt, for eksempel syntetisk vaskemiddel. Se syntese - kjemi. om noe som er sammenfattende (til en helhet), for eksempel syntetisk tenkning eller syntetiske språk folkningen benyttet syntetiske katinoner, mens bruk av syntetiske cannabinoider ligger på rundt 1 % (FHI, 2013). Til sam-menligning ble det i 2011 og 2012 funnet syntetiske cannabinoider i 2,2 % i prøver av et utvalg (726) norske bilførere (Brette-ville-Jensen & Bilgrei, 2013). Selv om utbredelsen generelt er lav, m De vanligste er amfetaminderivater, katinoner, tryptaminer og syntetiske cannabinoidreseptoragonister. De har stort sett sentralstimulerende og/eller hallusinogene effekter og håndteres deretter. Det seneste tilskuddet til NPS er syntetiske opioider, som kan være svært potente og/eller ha lang virketid Syntetiske cannabinoider og katinoner er svært potente rusmidler, og det foreligger flere publiserte studier på alvorlige forgiftninger og dødsfall knyttet til disse stoffene Variabel NyRus8_25: På hvilken måte ble syntetiske katinoner skaffet? Spørsmålstekst. På hvilken måte ble syntetiske katinoner skaffet? E. Måte 5

Syntetiske cannabinoider og syntetiske katinoner er to hovedgrupper syntetisk narkotika. Virkningen av cannabinoidene likner på hasj, katinoner på khat. Men virkningen er mye sterkere og ofte helt uforutsigbar. Nye varianter av stoffene kommer stadig til Syntetiske rusmidler •Katinoner •Fenetylaminer •Tryptaminer •Piperaziner. KATINONER •Stimulerende (hallusinogene) •Over 130 katinoner er reigistrert i Europa •Mefedron •MDPV •Alfa-PVP •Metylon •Pentylon •4-kloretkatinon (4-CEC

Syntetiske cannabinoider (cannabis-lignende stoffer) Syntetiske benzodiazepiner (beroligende stoffer) Syntetiske opioider (heroin-lignende stoffer) Alternativt kan stoffene inndeles basert på virkninger. De hyppigst brukte NPS virker sentralstimulerende og mange er i tillegg mer eller mindre hallusinogene (fenetylaminer og katinoner) Syntetiske katinoner: sprøytebruk brer om seg lokalt og nasjonalt Over 50 syntetiske katinonderivater (sentralstimulerende midler) ble påvist gjennom EUs system for tidlig varsling (EU-EWS) mellom 2005 og 2013. EU-EWS overvåker blant annet mefedro

Nye smuglemetoder for kokain - Forskning

De nye psykoaktive stoffene inndeles i ulike kjemiske grupper, som piperaziner, katinoner, fenetylaminer, tryptaminer, syntetiske cannabinoider med flere. I dette nummer av Tidsskriftet er det en egen oversikt over disse stoffene . Kreativ markedsføring på internett

Syntetiske katinoner markedsføres som lovlige alternativer til sentralstimulerende midler som amfetamin, MDMA og kokain. Det syntetiske katinonet alfa-PVP (5), et kraftig psykoaktivt stoff, har vært forbundet med nærmere 200 tilfeller av akutt forgiftning og ove I EU er bruk av «designerdopet» syntetiske katinoner mer utbredt enn bruken av syntetiske cannabinoider. I Norge har vi liten dokumentasjon på utbredelse og bruk av disse stoffene. Dette kommer fram i en kunnskapsoppsummering som er gjennomført av Anne-Line Bretteville Jensen, Silja Skogstad Tuv og medarbeidere på henholdvis Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens institutt for. Dette stoffet er en syntetisk kation som er avledet fra pyrovaleron. Informasjonen om alfa-PVP i vitenskapelig litteratur er svært liten, så mye av virkningsmekanismen er ukjent. Generelt er det kjent at syntetiske kationer er beta-ketoniske amfetaminforbindelser som er avledet fra kation. Disse stoffene finnes ofte i badesalt og plantegjødsel

- Syntetiske katinoner (amfetamin, kokain, MDMA) • 8 syntetiske cannabinoider oppført på narkotikalisten i desember 201 Side 2- Oslo universitetssykehus svarer på spørsmål om syntetiske rusmidler, 15, Januar 20-22 Utvalgte rusforumtråde Katinoner kommer fra virkestoffet i planten Kath (kat). Et lite korn. De siste årene har flere nye syntetisk fremstilte narkotiske stoffer preget nyhetsbildet i Europa. — Nye syntetiske rusmidler er spesielt farlige, ettersom vi ikke alltid vet om virkningene de kan ha, sier Krabseth

Syntetiske cannabinoider - Spice - NHI

 1. - Syntetisk fremstilte stoffer som er laget for å etterligne virkningen av kjente narkotiske stoffer, for å omgå den eksisterende narkotikalovgivningen i de enkelte land. 17.03.2015 9 Alexander Schulgin (7 undergrupper) • Katinoner
 2. er. Økningen var formidabel og ved utgangen av 2016 overvåkte EMCDDA over 620 nye psykoaktive stoffer på det Europeiske narkotikamarkedet (EMCDDA, 2017)
 3. ner om virkningen av khat • Sentralstimulerende • Pulverform: sniffes, spises
 4. Nye psykoaktive stoffer («NPS» eller «nye stoffer») er fortsatt en stor politisk og folkehelsemessig utfordring i Europa. Disse stoffene omfatter et bredt spekter av syntetiske stoffer, som cannabinoider, opioider, katinoner og benzodiazepiner, og omfattes ikke av det internasjonale narkotikakontrollsystemet (figur 1.10)
 5. I EU er bruk av «designerdopet» syntetiske katinoner mer utbredt enn bruken av syntetiske cannabinoider. I Norge har vi liten dokumentasjon på utbredelse og bruk av disse stoffene, men blant bilførere stoppet av politiet for påvirket kjøring fant man syntetiske cannabinoider hos over 2 prosent

Personer som tar stoff med sprøyter og smittevern - FH

metamfetamin eller syntetiske katinoner. Dette er stoffer som i seg selv er skadelige, og risikoen øker betydelig om de tas sammen med MDMA. Bevisst eller ubevisst kombinasjonsbruk med andre stoffer som cannabis og alkohol øker også risikoen for negative helseeffekter (NIH, 2013). Bruk og tilgjengelighet av MDMA i Europa og Norge i 201 Disse stoffene omfatter et bredt spekter av syntetiske stoffer, som cannabinoider, katinoner, opioider og benzodiazepiner, og omfattes ikke av det internasjonale narkotikakontrollsystemet. I 2016 ble 66 nye stoffer meldt for første gang via EUs system for tidlig varsling , noe som gir et snitt på over ett nytt stoff i uken (figur 1.10) Mephedron er et syntetisk stimulerende middel, et psykoaktivt stoff som midlertidig forbedrer mental funksjon, fysisk funksjon, eller begge deler. Det kalles også 4-metylmetcathinon (4-MMC), eller 4-metylfedron. Det bør ikke forveksles med metadon, noe som er en helt annen substans. Gate navn for mephedrone inkluderer meph, MCAT, bobler og drone

En polakk (28) er dømt til to år og fem måneders fengsel for innførsel av 1,6 kilo syntetisk narkotika med danskebåten Superspeed Syntetiske cannabinoider 5 Fenetylaminer 6 Katinoner 6 Opioider 6 Arylsykloheksaminer og indolalkylaminer 6 VEDLEGG 1 7 VEDLEGG 2 9 . Språkrådets mandat, sammensetning og arbeidsform NPS-språkrådet ble satt sammen etter initiativ fra styret i Norsk Forening for klinisk farmakolog Vad är det? Syntetiska cannabinoider är av människan framställda substanser som används som designerdroger. Verkningarna skiljer sig i någon mån från effekten av cannabisprodukter. Många syntetiska cannabinoider har ursprungligen utvecklats inom ramen för medicinsk forskning. Med deras hjälp har man till exempel försökt utreda hur kroppens cannabinoidsystem fungerar eller.

Rapporten beskriver et bredt spekter av syntetiske stoffer, som cannabinoider, katinoner, opioider og benzodiazepiner. Stoffene omfattes ikke av det internasjonale narkotikakontrollsystemet. I 2016 ble 66 nye stoffer meldt for første gang via EUs system for tidlig varsling, noe som gir et snitt på over ett nytt stoff i uka Syntetiske katinoner som mefedron, den psykoaktive ingrediensen i et annet legemiddel, kjent som badsalt. Disse skadelige stoffene kan være spesielt farlige når de blandes med MDMA. Når brukere kjøper MDMA fra forhandlere på gaten, vet de ikke hva de tar

Hva er narkotika? - FH

 1. Opprullinga som skulle leie politiet til katinoner, også kalla alfa-pvp og «badesalt», starta ved årsskiftet 2013/2014. Av 53 narkotikasaker i Årdal i fjor, gjeld nær 20 saker alfa-pvp
 2. er (inkluderer sto er som 2-CB, 2-CI og PMMA) som utgjør de største.
 3. III Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) til analyse av nye psykoaktive stoffer i blod Veiledere: Elisabeth Leere Øiestad Seniorforsker ved avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling, Nasjonalt folkehelseinstitut
 4. , koffein, kokain, metamfeta
 5. er, trypta

Forskjellige hovedtyper NPS - RUStelefone

Vindenes (avdelingsdirektør v/ rusmiddeltoksikologisk forskning, Folkehelseinstituttet og forsker ved SERAF) snakker blant annet om forekomst og trender i Norge siste år, type stoffer, samt symptomer og virkning av nye psykoaktive stoffer (NPS).Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 31.03.16 Nye analyser - går mye på syntetiske cannabinoider, designerdrugs/ internettstoffer/ syntetiske katinoner. Spyttanalyser. Forskningssiden: 5 tar ph.d. for tiden. Stor aktivitet . Ny forskningsavdeling med 11 ansatte forskere. Spesialanalyser, sjeldne analyser Forekomst og bruk av NPS har tiltatt de siste årene, og helserisikoen stoffene medfører gjør det viktig å utvikle nye og effektive analyseteknikker til sikker påvisning og kvantifisering. Totalt 14 substanser ble testet og de fleste tilhørte én av følgende undergrupper av NPS: fenetylaminer, tryptaminer, piperaziner og syntetiske katinoner Syntetiske katinoner, kjent på gaten som salter eller saltsalter, er stimulanter forbundet med amfetamin eller hastighet. Produkter som Molly (kort for molekyler), replikerer metylendioksymetamfetamin (MDMA) eller ecstasy. De består ofte av metylendioxypyrovaleron (MDPV), mefedron og metylon Grad av fare dreier seg alltid om doser, hvor ofte man bruker stoffet osv. Det som er spesielt med alle de nye stoffene, er at vi har mindre erfaring med dem enn med de tradisjonelle stoffene. Vi vet veldig mye om opiater og mye mindre om syntetiske cannabinoider, mefedron, andre katinoner, for å gi noen eksempler

Kation - Wikipedi

Krypton, Spice, -Katinoner, Mefedron, Metylon, MDPV, 5IT, Det är angeläget att få urinprov till screening i akut skede. Redan inom tolv timma Många är de ungdomar som lämnat urinprov och körts till Maria Ungdom för samtal och föräldrar blivit varse vad katinoner och cannabinoider. Snabbare droganalys i urinen - P4 Blekinge Sveriges Rad Syntetiske cannabinoider Piperaziner Katinoner Tryptaminer Ketamin Metoxetamin Fenetylaminer Cannabis . Sentraldempende midler •Alkohol, opioider, benzodiazepiner, GHB •Glidende overgang fra rus til overdose med økende dosering •Forvirring somnolens kom Over 15 syntetiske katinoner overvåkes nå gjennom EWS. Da det mot slutten av 2009 forelå stadig flere bevis på bruk og tilbud av et av disse stoffene, mefedron, foretok EONNs utvidede vitenskapelige komité i 2010 en vurdering av stoffet i forhold til folkehelse og sosial risiko (5) Kunnskapsgrunnlaget tillater heller ikke etablering av grenser for nye psykoaktive stoffer, som syntetiske cannabinoider, katinoner, fenetylaminer, tryptaminer, piperaziner og lignende midler. Påvirkning av flere stoffer. Konsentrasjonsgrensene som er fastsatt, gjelder for de enkelte stoffene Kokain, ecstasy og amfetaminer er fortsatt de viktigste sentralstimulerende midlene på markedet, men disse stoffene har nå fått konkurranse fra et økende antall nye syntetiske stoffer, for eksempel katinoner, en av de største gruppene nye stoffer som rapporteres i Europa i dag

Individdata - Variabel : Brukt syntetiske katinoner siste

BAKGRUNDIntresset bland ungdomar för droger som köps på internet (nätdroger) har varit stort under de senaste åren. År 2014 hade 3 % av unga vuxna (15-24 år) köpt en nätdrog senaste året och cirka 8 % använt en sådan drog någon gång i livet. Med nätdroger menas nya psykoaktiva substanser (NPS) med psykotropa effekter som [ Elever på videregående ruser seg i matfriminuttet, og politiet beslaglegger stadig mer syntetisk cannabis. Alfa-PVP tilhøyrer gruppa katinoner Mens noen katinoner allerede var på listen over narkotika, førte ankomsten av nye syntetiske katinoner Helsedepartementet til å vurdere hele syntetiske stoffer i denne familien som narkotika. Forbruket av alkohol eller andre narkotika er katinoner ansvarlig for mange negative helseeffekter, inkludert hjertebank, destachykardier, oppkast og hodepine I EU er bruk av «designerdopet» syntetiske katinoner mer utbredt enn bruken av syntetiske cannabinoider. I Norge har vi liten dokumentasjon på utbredelse og bruk av disse stoffene. Dette kommer fram i en kunnskapsoppsummering som er gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Såkalte «designerdop» eller «legal highs» har fått mye.

Nye psykoaktive stoffer - Ambulanseforu

Nye syntetiske rusmidler: Utbredelse, bruk og marked (Folkehelseinstituttet) 16.04.2013 - I EU er bruk av «designerdopet» syntetiske katinoner mer utbredt enn bruken av syntetiske cannabinoider. I Norge har vi liten dokumentasjon på utbredelse og bruk av disse stoffene Oslo universitetssykehus svarer på spørsmål om syntetiske rusmidler, mandag 25. mars! Rusdebatt Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på det er en variant av stoffet katinon som er en aktiv ingrediens i khat-planten (Catha edulis). Mefedron er et av flere katinoner som av og til omtales som «badesalt» Syntetiske cannabinoider Piperaziner Katinoner Tryptaminer Ketamin Metoxetamin Fenetylaminer Cannabis . Sentraldempende midler • Alkohol, opioider, benzodiazepiner, GHB • Glidende overgang fra rus til overdose med økende dosering • Forvirring somnolens koma.

- Syntetiske katinoner, som har stimulerende effekt. - Syntetiske cannabinoider, som er funksjonelt likt virkestoffet i cannabis, THC. - Andre stoffer som er rapportert omfatter ulike planteavledet og syntetiske psykoaktive stoffer, som ikke hører til noen av de overnevnte stoffgruppene. Det finnes også en rekke legemidler og derivater 25 FOREKOMST * Kraftig økning i Norge / Europa, USA og Asia siste 5 år * Generell befolkning: Katinoner 4% Syntetiske cannabinoider 1% * Ungdom / studentgrupper: 1-20% (Bretteville-Jensen et.al, 2013) En ny brukergruppe en virtuell ruskultur: Unge gutter og menn som utforsker De som ikke vil bruke dealeren på gata Kunnskapssøkende og deler kunnskap Ikke et storbyfenomen -over hele Norge. I tillegg til syntetiske cannabinoider, eksploderte det europeiske NPS-markedet med en rekke andre stoffgrupper, blant annet syntetiske katinoner, opioider, benzodiazepiner og fenetylaminer. Økningen var formidabel og ved utgangen av 2016 overvåkte EMCDDA over 620 nye psykoaktive stoffer på det Europeiske narkotikamarkedet (EMCDDA, 2017) (Nye psykoaktive stoffer slik som f.eks. syntetisk cannabis, syntetiske katinoner, opiater eller designerbenzodiazepiner) Analyse av blodprøver kan gi svaret Elisabeth Leere Øiestad: ETORA - Evaluering av TOksisitet av nyere Rusmidler bestemt ved Analyse •ETORA-Prosjektet ska

Syntetiska katinoner (badsalter): risker, biverkningar

Among groups with high rates of drug use, the prevalence varies between 4% to more than 60% for synthetic cathinones and around 10% for synthetic cannabinoids.I EU er bruk av «designerdopet» syntetiske katinoner mer utbredt enn bruken av syntetiske cannabinoider Disse stoffene omfatter et bredt spekter av syntetiske stoffer, som cannabinoider, katinoner, opioider og benzodiazepiner, og omfattes ikke av det internasjonale narkotikakontrollsystemet. I 2016 ble 66 nye stoffer registrert. Selv om dette tallet er lavere enn i 2015,. Syntetiska katinoner är en stor klass av nya psykoaktiva substanser (4-MMC), en syntetisk Katinon referensprov (positiv kontroll). Obs: Rekommenderad provytan är en porslin plats platta. Om dessa inte är tillgängliga, använda plast mikrobrunn plattor eller semi micro provrör Det populære kallenavnet Molly (slang for molekylær) refererer ofte til den antatt rene krystallinske pulverformen av MDMA, vanligvis solgt i kapsler. Imidlertid får folk som kjøper pulver eller kapsler som selges som Molly, ofte andre medisiner som syntetiske katinoner (badesalt) i stedet (se Lagt til risiko for MDMA)

Syntetiske cannabinoider CP47.497 C8-homolog AM-2201-OH-indol HU-210/HU-211 JWH-018-4-OH JWH-018-5-OH JWH-073-3-OH JWH-073-4-OH JWH-200-OH-indol JWH-250-5-OH URB-754 MAM-2201 UR-144 AM-2233 XLR-11 Fargeforklaring: Blått = Urin Beige = hår Grønt = spytt Rødt = Blod, serum eller plasma Barbiturater - immunologiske metoder katinoner, fenetylaminer, tryptaminer, syn-tetiske cannabinoider med flere. I dette . nummer av Tidsskriftet er det en egen over- Syntetiske cannabinoider - Effekt og forekomst Tjuefire nye syntetiske stoffer ble identifisert for første gang i Europa i 2009, som dermed ble et rekordår for det europeiske systemet for tidlig varsling. Dette mønsteret fortsatte med uforminsket styrke i 2010 — hele 15 nye stoffer var påvist medio juli, både syntetiske katinoner, syntetiske cannabinoider og nye kokain- og amfetaminlignende syntetiske derivater

Unge på vei ut av barnevernets omsorg trenger noen som både bryr seg og bryr seg om de Katinoner är en typ av syntetisk narkotika - en amfetaminliknande substans, som istället för att rökas tas som pulver eller tabletter. - De har varit stora förut också Syntetiske, f.eks. foxy methoxy kan inntas p.o., i.v., røykes eller sniffes Dødsfall ikke bare pga toksisitet, men også pga hallusinogene effekter med fatale ulykker. NPS - Nye Psykoaktive Substanser John-Petter S. Jamt 201 PDF | There has been a significant increase in the number of new intoxicants on the illegal drugs market globally, also in Norway. The substances are... | Find, read and cite all the research you.

Mephedron er et syntetisk stimulansmiddel, et psykoaktivt stof, der midlertidigt forbedrer mental funktion, fysisk funktion eller begge dele. Det kaldes også 4-methylmethcathinon (4-MMC) eller 4-methylphedron. Det bør ikke forveksles med metadon, hvilket er et helt andet stof. Gadenavne til mephedrone inkluderer meph, MCAT, bobler og drone Amfetamin er et syntetisk stoff, som første gang ble fremstilt i 1887. Brukere får ofte store pupiller, men ikke alltid. Vanligvis oppstår ikke sterke fysiske abstinenssymptomer etter bruken. De vanligste er amfetaminderivater, katinoner, tryptaminer og syntetiske cannabinoider Eksempler inkluderer en rekke syntetiske kannabinoider og stoffer som tilhører en av de følgende grupper:. Benzoylindoler, Catinoner, Cyklohexylphenoler, fenetylaminer, tryptaminer, m Fl. De selges på nettverket som Spice eller juridiske høyder.I det følgende, er det først og fremst tradisjonelle hallusinogener LSD, sopp, ketamin, kaktus og meskalin, skal beskrives Syntetiske katinoner (amfetamin, kokain, MDMA). Jeg liker jakt og fiske og natur og dyr. Available in many sizes and colours. Added additional variable to identify IE5. Mitragyna Speciosa Norge microsoft Stupidity Check(tm). Nye stoffer og trender innen narkotika: Legal Highs Norge er ett av . Tramadol body buzz kratom forum

Barn i Rusfamilier -BIR Lenvik kommune 11 og 12 januar 2017 10.01.2017 Rådgiver Liv Salen, KoRus Nor Flere typer samtaleterapi kan hjelpe mot depresjon (BMC Psychiatry) 23.04.2013 - Samtaleterapi kan lette på symptomer på depresjon, men hva slags type tilnærming som brukes, spiller liten rolle. Det er forsvinnende liten forskjell i effekt mellom de ulike formene for samtaleterapi, antyder en ny oversikt

Folkhälsomyndigheten föreslår till regeringen att ytterligare 9 ämnen klassificeras som narkotika och 14 ämnen som hälsofarlig vara. Regeringen har samtidigt fattat beslut om att klassa totalt 28 andra substanser som narkotika eller hälsofarlig vara. Beslutet träder i kraft den 9 juni - Vi har inte sett någon minskning. Det ökar hela tiden. 2005 hade vi en handfull nya preparat, nu är det ett par hundra om året. Den största gruppen har varit syntetiska katinoner och cannabinoider, men just nu har vi bara en cannabinoid kvar bland de preparat som för närvarande är under utredning, säger hon Men bildet har kontraster. Nye kjemiske stoffsammensetninger lanseres stadig på markedet, særlig har syntetiske cannabinoider (såkalt syntetisk hasj; «spice») og katinoner fått stor oppmerksomhet de siste par årene uten at omfanget av bruk er godt nok kjent Totalt 14 substanser ble testet og de fleste tilhørte én av følgende undergrupper av NPS: fenetylaminer, tryptaminer, piperaziner og syntetiske katinoner. Inkluderte substanser var MDAI, metylon, 5-IT, PFA, alfa-metyltryptamin, mCPP, 6-APB, pentedron, metoksetamin, MDPV, etylfenidat, 2C-E, Bromo DragonFLY og AH-7921 141 nya psykoaktiva ämnen kommer att läggas till listan på förbjudna ämnen i narkotikalagen. Den största gruppen som nu förbjuds är syntetiska cannabinoider

 • Aldersgrense på snapchat 2017.
 • Gesprächsthemen mit frauen.
 • Tv norge apple tv.
 • Endring av arbeidstid styringsrett.
 • Haus kaufen edewecht.
 • Pumpekum drenering.
 • Chanalyzer.
 • Vannbåren varme styring.
 • Håndmann lønn.
 • Metafysisk dualisme.
 • Kreative jobber.
 • Engelsk setter vekt.
 • München fußgängerzone.
 • Dronefotograf.
 • Veranstaltungen ortenau 2018.
 • Iphone 4s pris.
 • Kona til jon almås.
 • Malwarebytes 3.3.1 license key.
 • Maximum 8 grunnbok fasit.
 • Honda cb 650 f 2016.
 • Total eclipse of the heart tribunalen.
 • Isabelle gulldén.
 • Førstehjelp barn video.
 • Angiom schwangerschaft.
 • Segelklaffar funktion.
 • Singlebörse kostenlos mit bild.
 • Meteo monaco di baviera.
 • Niederfischbach karneval.
 • Sende sms anonymt.
 • Tofu rema 1000.
 • Nabovarsel oppussing mal.
 • Polizei döbeln anzeige.
 • Fauna nepal.
 • Beetlejuice song.
 • Hva er sykepleie for deg.
 • Mova dance brugg.
 • Band name generator metal.
 • Missing link fossil ida.
 • Ambio helse lønn.
 • Renset parafin kanin.
 • Enkle forsøk for barn.